2. marts 2017

Høring med MRSA-ekspertgruppen på Christiansborg

MRSA-ekspertgruppenn var i dag genindkaldt for at vurdere initiativerne i ”Handlingsplan for husdyr-MRSA” og tage stilling til, om der er grundlag for at justere indsatsen for bekæmpelse af husdyr-MRSA.

Der har i dag været høring med MRSA-ekspertgruppen, der er nedsat af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Christian Fink Hansen, sektordirektør for svin i SEGES, og Erik Larsen, bestyrelsesformand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, og andre var til stede ved høringen, der foregik på Christiansborg.

Generelt var der tale om en saglig debat, hvor også formand Erik Larsen tog ordet.

Erik Larsen opfordrede de tilstedeværende politikere og ekspertgruppen om at komme med gennemarbejdede faglige anbefalinger. Erik Larsen lagde i sit indlæg vægt på, at det er skadeligt for et helt erhverv, når der bliver truffet politiske hovsa-løsninger á la dem, vi har set for nylig.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at man hverken kommer længere i kampen mod MRSA CC398 eller gør noget godt for erhvervet, når man henover hovedet på en politisk nedsat ekspertgruppe træffer pludselige beslutninger, siger Erik Larsen.

Enhedslistens ordfører Maria Reumert Gjerding svarede tilbage ved at sige, at hun bestemt ikke ville love et stop for politiske hovsaløsninger.

Værd at bemærke fra høringen er også, at Kåre Mølbak, der er overlæge og afdelingschef hos Statens Serum Institut sagde, at han hvis han kan vælge mellem at få en human MRSA eller husdyr-MRSA, så ville han klart foretrække husdyr-MRSA