Opdateret 20. november 2013

Sygesti

Syge eller tilskadekomne svin skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Grisene skal flyttes til en sygesti, hvor de kan få ro til at komme sig.

I alle svineproduktioner vil der være grise og søer, som kommer til skade eller bliver syge, og derfor skal behandles eller på anden måde har behov for aflastning.

Et sygt eller tilskadekommet dyr bør flyttes til en sygesti, hvis der er en risiko for dyrets velfærd at blive i den almindelige sti. Sygestierne kan indrettes til mindre grupper af dyr, eller det kan være enkeltdyrsstier.

En gris/so bør komme i sygesti, hvis den har brug for:
  • Blødt leje (f.eks. ved skuldersår, dårlige ben)
  • Mere varme (f.eks. ved hjernebetændelse, utrivelighed)
  • Mere plads og ro (f.eks. ved dårlige ben, brok, skader som halebid eller vulvabid)
  • Adgang til foder og vand uden konkurrence (f.eks. ved vulvabid, halebid, dårlig huld)

Det er tilladt at behandle grise i de almindelige stier. Men det kan kun ske ved sygdomstilfælde, hvor lidelsen ikke påvirker grisens evne til at klare sig, og hvor dyrets velfærd ikke er truet. Det kunne eksempelvis være ved en kortvarig, mild diarrésygdom eller et mildt tilfælde af lungebetændelse. 

Hvem har ansvaret for syge dyr - udarbejd en besætningsstrategi

Enhver besætning bør udarbejde en aktiv strategi for velfærd, hvoraf det fremgår, hvordan håndtering af syge og tilskadekomne dyr skal foregå i besætningen.

Strategien skal klart angive, hvornår og ved hvilke typer af sygdomstilfælde, dyret har behov for flytning til og behandling i sygesti. Det er vigtigt, at ansvarsfordelingen i besætningen er klar. Hvem har ansvar for den daglige overvågning, og hvem skal tage sig af dyr, der viser tegn på sygdom eller er kommet til skade? Besætningsstrategien udarbejdes sammen med besætningens rådgivere.

Det anbefales at føre journal over de søer, der opstaldes i sygestierne. Dermed kan alle følge behandlingen samt øge fokus på den fremadrettede indsats.

I Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin finder du egenkontrollen med dyrevelfærd. Egenkontrollen indeholder bl.a. lovkrav vedr. sygestier.

Referencer

[1] Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af svin (krav om sygestier samt indretning heraf). Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november 2004.
[2] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 med senere ændringer.
[3] Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 1449 af 14. december 2010.
[4] Hansen, L.U. & Lahrmann, H.P. (2008): Indretning og brug af sygestier til drægtige søer. Erfaring nr. 0803. Dansk Svineproduktion.
[5] Hansen, L.U. (2011): Test af underlag i sygestier til søer. Erfaring nr. 1109. Videncenter for Svineproduktion.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.