Opdateret 31. oktober 2012

Drivning af grise

Hurtig, skånsom og let drivning er en fordel for både svinene, producenten og transportøren.

Ved at tage hensyn til svins adfærd og ved at indrette drivgange, udleveringsfaciliteten og ramper derefter, kan håndteringen lettes. Udnyt forhold, som svinene trives med og foretrækker.

InfoSvin/6904.tif
Figur 3
A) Ved at placere lågen/døren i et hjørne og blænde det modsatte hjørne af, lettes drivningen af grise.
B) Sving og hjørner kan gøre drivningen svær og bør undgås. Plader, der afskærer ’blinde’ hjørner, kan hjælpe grisene på rette vej.
C) Drivning af grisene besværliggøres af ’blinde’ hjørner på den ene eller begge sider af lågen/døren.
D) Når døre og drivgange er lige brede er det lettere at drive grisene og hindrer, at grise kiles fast under drivningen (tegning: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6904)
 • Start drivningen i så god tid som muligt og undgå at presse eller skræmme svinene unødigt. Stress kan gøre svin usikre og genstridige.
 • Svinenes flokinstinkt er en god faktor at udnytte. Det er lettest at flytte alle svin fra deres sti til udleveringsfaciliteten på én gang.
  InfoSvin/6120.tif
  Figur 4. Slusehuse kan skærme for vind og vejr, og
  gøre drivning og læsning af grise nemmere. Slusehuse
  kan være stationære eller mobile
  (foto: Jena Stålindustri, billede nr. 6120)
 • Svin søger automatisk opad og mod lyse områder. Der bør derfor være mest lys ved udgangen eller i de rum svinene drives til. Undgå dog skarpt sollys. Svinene er nemmere at drive på plane flader eller flader, der går lidt opad end på flader, der går nedad.
 • Stigninger bør højst være 20 cm pr. m.
 • Alle gulve skal være skridsikre (se afsnittet om gulve).
 • Låger og døre mv. bør placeres i et hjørne, så svinene ikke kan vige udenom og helst være lige så brede som drivgangen, så svinene ikke kan kile sig fast (figur 3).
 • Brug kun dertil egnede drivredskaber. Raslere har god effekt i nogle besætninger men dårlig i andre. El-drivere må ikke bruges ligesom skovle og koste ikke er egnede drivredskaber. Svinene må gerne røres og klappes, men ikke slås.
 • Bunden/gulvet i drivgange bør være af samme materiale og underlag fra stien til udleveringsfaciliteten og fra udleveringsfaciliteten til læsseområdet. Selv lyd- og farveforskelle kan få svinene til at stoppe. Svin kan generelt blive usikre og stoppe, hvis underlaget giver genlyd.
 • Har svinene gået på strøelse, kan det være en fordel at strø overgangen mellem sti til gang.
 • Undgå niveauforskelle på drivgange. Kan det ikke undgås, udlignes niveauforskelle med beton eller fastliggende plader, der ikke giver genlyd fra klovene.
 • Svin går helst ikke mod træk. Læsseramper og drivgange indrettes, så træk undgås – fx ved at undgå vestvendte ramper. Træk fra åbne døre, ventilation mv. bør også undgås. Overvej evt. at slukke ventilationen, mens svinene drives mellem forskellige staldafsnit eller ud af stalden. Husk at tænde ventilationen igen efter endt drivning! Afskærm evt. den udendørs del af rampen ved hjælp af et slusehus (figur 4).
 • Svin er nysgerrige dyr. Gør derfor omgivelserne omkring drivgange og ramper uinteressante, fx ved at lave lukkede sider. Sørg for, at svinene kan se fremad i drivretningen, ellers vil de tøve med at gå frem. Installer, montér og stil ikke ting (fx riste eller koste) på drivgangen. Det vil standse dyrene.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.