Opdateret 31. oktober 2012

Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørselsforhold for transportvognen aftales med vognmanden og skal tilgodese transportvognens vægt, størrelse og dermed krav til venderadius mv. 

Der skal etableres en pålæsningsplads og til- og frakørselsveje til transportvognen, enten i form af planeret stabilgrus eller fast bund bestående af beton, asfalt eller lignende og gerne med afløb. Såvel pladsen som vejene skal være veldrænede og faste i al slags vej. Figur 12 viser den korrekte opbygning af grusveje.

InfoSvin/6901.tif
Figur 12. Principskitse over den korrekte opbygning af en grusvej. Mod. e. Landbrugsbyggeri - Byg bedre. Landbrugsforlaget, 2003 (tegning: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6901)
Transportvognens længde, bredde, højde og venderadius skal tilgodeses, så vognen kan manøvreres rundt uden at ramme træer, udhæng og lignende (figur 13). Som minimum kræves, at adgangsvejen er 3,5 m bred med en frihøjde på 4 meter. Vær opmærksom på, at nogle vogne kan hæve taget op til 5 m, når svinene læsses på.
InfoSvin/6111.tif    
Figur 13. Det er vigtigt at anlægge pladser og veje, der er store og faste nok til, at transportvognen kan komme til uden risiko for at køre fast eller skade bygninger m.v. (foto: Lisbeth Brehmer, billede nr. 6111 og 6112)  
I sving kræves ekstra plads afhængig af køretøjets længde. Som eksempel er der på figur 14 vist pladskrav til henholdsvis en 10 m lang lastbil og en 24 m lang lastbil med anhænger, der skal foretage en 90°- eller 180°-vending.
InfoSvin/6906.tif
InfoSvin/6907.tif
Figur 14. Nødvendig plads for at en lastbil på 10 eller 24 m kan foretage en 90°- og 180°-vending (tegning: Landbrugsbyggeri Byg bedre, Landbrugets Informationskontor 1994, billede nr. 6128)

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.