21. februar 2012 | Opdateret 10. december 2015

Mund-og klovesyge

Mund- og klovesyge er en særdeles smitsom virussygdom, der angriber svin og andre klovbærende dyr.

Mund- og klovesyge hedder på engelsk foot- and mouth disease (FMD), hvilket er den betegnelse der anvendes i internationale sammenhænge.

Alle arter af kvæg, svin, vilde drøvtyggere samt får og geder er modtagelige for mund- og klovesyge. Dyr af kamelfamilien har dog kun en lav modtagelighed.

Mistanke om Mund- og klovesyge

Ved mistanke eller tilfælde af Mund- og klovesyge (MK) i danske besætninger, er det vigtigt, at landmænd, dyrlæger og konsulenter reagerer hurtigt. Mund og klovsyge er en særdeles smitsom virussygdom, der angriber svin og andre klovbærende dyr, især kvæg, får og geder. Sygdommen kan ikke overføres til mennesker.

Landmand

Mund og klovsyge er en anmelderpligtig sygdom. Du har som besætningsejer ansvaret for at kontakte din dyrlæge ved den mindste mistanke om mund og klovsyge i din besætning. Besætningsdyrlægen skal straks komme og tilse besætningen.


Du skal fatte mistanke om mund og klovsyge ved følgende symptomer:

Pludselig lammelse. Foretrækker at ligge ned. Når de skal bevæge sig, skriger de højt og halter smertefuldt. Blærer forekommer på klovranden, kløft og hæl. Blærerne kan strække sig hele vejen rundt om kloven så hornet adskilles. Blærer kan udvikles på trynen, tungen eller på læberanden.


Kan besætningsdyrlægen ikke afvise en mistanke om mund og klovsyge, kontaktes dyrlæge fra den lokale fødevareregion straks. Kan denne ikke afvise mistanken, sættes besætningen under offentlig tilsyn, og der udtages materiale til undersøgelse på DTU Veterinærinstituttet. Veterinærafdelingen i fødevareregionen foretager smitteopsporing og eventuelle kontaktbesætninger sættes også under offentlig tilsyn. Ved positive diagnose skal den smittede besætning, samt dyr i kontaktbesætninger, slås ned, hvilket sker under ansvar af Fødevareregionen.

Der oprettes 3 kilometer beskyttelseszoner og 10 kilometers overvågningszoner omkring smittede besætninger.

Dyrlæge

Dyrlægen skal ved mistanke om udbrud af anmeldepligtige sygdomme kontakte den lokale Fødevareregion.

Har du været i en besætning med mistanke om svinepest, må du tidligst komme i andre besætninger efter 48 timer. Efter udgang fra besætningen skal du skifte al tøj og tage et brusebad. Tøjet må ikke fjernes fra besætningen, og du skal køre direkte til dit hjem og forholde dig der, til karantænetiden er udløbet. Har du klovbærende dyr, må du ikke komme i kontakt med dem de første 48 timer efter besøget.

Konsulent

Hvis du er på et rådgivningsbesøg og erkender symptomer på mund og klovsyge, skal du få landmanden til straks at kontakte dyrlægen. Afvent situationen hos landmanden til dyrlægen er ankommet. Opretholdes mistanken skal du bade og skifte tøj, inden du forlader besætningsområdet. Herefter skal du køre direkte hjem og forblive der uden kontakt til klovbærende dyr de første 48 timer efter besøget.

En virussygdom

Mund- og klovesyge er en virussygdom forårsaget af et picornavirus. Der er syv serologisk og immunologisk forskellige typer, nemlig A, O, C, SAT-1, SAT-2, SAT-3 (Southern African Territories) og Asia-1. Indenfor disse hovedtyper findes adskillige undertyper.

På trods af at mund- og klovesyge normalt ikke er dødelig for de smittede dyr, er den en af de mest alvorlige husdyrsygdomme, der findes. Det skyldes, at sygdommen er meget smitsom, at den ikke kan behandles, og selvom syge dyr kommer sig, vil de have varige mén.

Mund- og klovesyge kan ikke klinisk skelnes fra andre sygdomme, der giver blærer. Andre sygdomme med blærer er:

  • Smitsomt blæreudslæt (SVD)
  • Vesikulært stomatit
  • Vesikulært eksantem

Herudover er der også kliniske sammenfald med:

  • Enterotoksæmi: Kan forårsage pludselige død blandt smågrise, men er ikke forbundet med be-tændelse af hjertemuskulaturen. 
  • Encephalomyocarditis virusinfektion: I nogle lande kan EMC virus forårsage akut betændelse af hjertemusklen hos smågrise og efterfølgende død.

I Danmark er det forbudt at vaccinere mod mund- og klovesyge.

Mund- og klovesyge blev i Danmark sidst konstateret i 1983.

Desinfektionsmidler

Disse midler er godkendt af myndighederne til desinfektion mod mund- og klovesyge-virus. Fabrikantens anvisninger skal følges for det enkelte produkt.

Produktnavn Aktiv stof Firma
Alcapur Base BiOsense
Aldekol des FF Aldehyd Triova
Aldekol des 2000 Oxyderende Triova
Bencacide Aldehyd O. W. A.-Kemi
BioFect NF Aldehyd Chemsearch
Bio Komplet Plus Aldehyd Trinol
Cekocide Oxyderende O. W. A.-Kemi
Cid 2000 Oxyderende Trinol
Virocid Aldehyd Trinol
Deptil OX Oxyderende Hypred Skandinavien
Descofix Plus Aldehyd Medicoline Aps
Descoton Forte Aldehyd Medicoline Aps
Desinfect extra Aldehyd Norden Olje
Desinfect Glutar Plus Aldehyd NOVADAN
Desinfect O Oxyderende NOVADAN
DT Acidvet Oxyderende Destek
DT Glutasan Aldehyd Destek
DT Vetoxy Oxyderende Destek
EcoDox Oxyderende Lübech
EcoPhos XP Aldehyd Lübech
EcoPhos FG Aldehyd Lübech
Hyprelva SF Aldehyd Hypred Skandinavian
Effect 23-5 Aldehyd Hypred Skandinavien
Effekt DK Oxyderende Destek
GK-desinfektion Aldehyd Contan2 / Gartner-Kemi
Glutardes Aldehyd Nordic Staldkemi A/S
Delaval PeraDis Oxyderende DeLaval
Hyprelva SF Aldehyd Hypred Skandinavien
Kick-start Oxyderende Trinol
Krusan Aldehyd Aldehyd Jørgen Kruuse A/S
Optisept Aldehyd Medicoline Aps
Des Foam PAA Oxyderende NOVADAN
Oxivit Aktiv Plus Oxyderende NOVADAN
Oxy-D Oxyderende Chemsearch
Oxydes Oxyderende Nordic Staldkemi A/S
Oxykol Oxyderende Triova
P3-oxonia AKTIV Oxyderende Henkel-Ecolab
PAA 5 Oxyderende Norden Olje
Virkon Advanced Oxyderende Pharmaxim
Virkon S Oxyderende Pharmaxim
Virocid Aldehyd Trinol
Wofasteril 050 Oxyderende BiOsense
Wofasteril E 400 Oxyderende BiOsense

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.