Kom godt i gang med en APV

Første skridt i APV-processen er at gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø og beskrive arbejdsmiljøproblemerne; herunder MRSA 398.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en brancherettet arbejdsmiljøvejviser. Du kan bruge vejviseren til at få et overblik over de typiske problemer i svineproduktionen - og til at få forslag til, hvordan du løser de typiske problemer.

Yderligere information

Arbejdsmiljøvejviseren - i vejviseren er emnet ”biologi og støv” beskrevet og giver viden om risici og forholdsregler i en stald.

BAR Jord til Bord har udgivet vejledningerne om MRSA 398 og giver heri konkret viden om MRSA 398.

Herunder finder du relevante spørgsmål at besvare i forbindelse med udarbejdelse af den generelle APV, herunder særligt i forhold til MRSA 398, når der er tale om en svinebedrift:

Spørgsmål Ja Nej
1

Er der medarbejdere, der ikke er blevet informeret om risikoen for MRSA smitte, der kan være forbundet med arbejdet?*

Herunder:

 • At søger man hjælp ved læge/hospital, skal man oplyse, at man arbejder i svinebesætning og kan være bærer af MRSA 398.
   
 2

Er der medarbejdere, der ikke er blevet instrueret i gældende forholds-regler der anbefales i forhold til MRSA 398?*

Herunder:

 • Rengøringsniveau?
 • Brug af værnemidler?
 • Adfærd når stald forlades?
 • Vask af arbejdstøj?
   
3

Følger vi forholdsreglerne beskrevet i BAR Jord til Bords vejledning?

Herunder inden vi forlader stalden:

 • Rengør og desinficerer vi fodtøj?
 • Vasker vi hænder grundigt med vand og sæbe?
 • Benytter vi papirhåndklæde eller rent håndklæde?
 • Benytter vi hånddesinfektion med sprit tilsat glycerol?
 • Skifter vi til rent tøj?
 • Har vi det rene tøj opbevaret i lukket rum?
 • Undlader vi at medbringe ting ind og ud af staldområdet (som fx ur, mobil)?
 • Vasker vi arbejdstøjet i staldområdet eller forsegler det i en lukket pose inden det bringes ud af stalden?
   
4 Har vi udarbejdet den lovpligtige smittebeskyttelsesplan?    
5 Har vi det lovpligtige forrum?    
6 Har vi systematisk grundig rengøring?    
7 Har vi og benytter vi åndedrætsværn med P3 filter ved støvende arbejdsopgaver (tørt støv)?    
8 Har vi og benytter vi åndedrætsværn med P3SL ved højtryksrensning (støv i aerosoler)?    
9

Har vi en udarbejdet en særlig biologisk APV?

 • Er denne ajourført med nyeste viden?
   
10 Følger vi hygiejneregler for besøgende beskrevet i BAR Jord til Bords vejledning?    
*Det er som arbejdsgiver din pligt at informere dine medarbejdere om smitterisikoen, når der udføres arbejde i svinestalde og det er også din pligt at informere medarbej-derne om, hvordan de skal forholde sig under arbejdets udførelse.

Er der svaret ”nej” til nogle af spørgsmålene er det nødvendigt at udarbejde en handlingsplan og hertil udpege en ansvarlig person for at udføre opgaven. Der skal også sættes en dato for, hvornår handlingen skal være udført.

Ajourføring af viden

Det er vigtigt at opretholde fokus på problematikken og holde sig ajourført om den nyeste viden vedrørende MRSA 398.

Dertil skal medarbejderne være instrueret svarende til den nye viden. Instruktion skal derfor gentages, hvis fremkommen ny viden nødvendiggør dette.

Fokus på problematikken kan holdes løbende fx på personalemøder, på tavlemøder, ved ajourføring af APV og ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Find hjælp

www.landbrugogsikkerhed.dk kan du hente APV-skemaer og finde kontaktoplysninger på din nærmeste arbejdsmiljøkonsulent.

Det er altid en god idé at få en af landbrugets arbejdsmiljøkonsulenter til at hjælpe med udarbejdelse af din APV – nye øjne kan få øje på forhold, man ikke selv ser længere og desuden har konsulenten erfaringen fra andre bedrifter og mange tidligere udarbejdede APV’er.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.