Dato: 26. september 2017 Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Fagligt Nyt

Over to dage opdaterer vi dig på seneste nyt indenfor dansk svineproduktion. Vi sætter fokus på stærke pattegrise til fravænnig op grise i vækst. Og så vil vi debatterer de emner, der har offentlighedens bevågenhed.

Program

TIRSDAG 

13.00 Velkomt

13.10 Tema: Public Concern

Christian Fink Hansen, sektordirektør, Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, byder velkommen til dette års Fagligt Nyt, og lægger op til tirsdagens indlæg om Public Concern.

> Varsling af halebid
> Virker bedøvelse i praksis
> Har hangrise flere bemærkninger ved slagtning end so- og galtgrise?
> Hvordan begrænser vi MRSA i stalden?
> E-læring til udenlandske ansatte
> Medicinsk zink - hvad nu?
> Specialprodukter - hvilke typer kan afsættes?
> Spot på stier til løsgående diegivende søer
> Økonomisk konsekvens af for lav fravænningsalder

18.00 Middag

ONSDAG 

08.00 Velkomst

08.20 Tema: Stærke grise til fravænning

> Sygdom og metaboliske forstyrrelser hos farende søer
> Soens behov for energi og lysin omkring faring
> Soens mobilisering igennem diegivningsperioden
> Management i farestalden
> Pattegriseoverlevelse hos Duroc og Pietrain
> Fup og fakta om mælkekopper
> Virushåndtering - what's new?

12.00 Frokost

13.00 Åbningstale

13.10 Tema: Grise i vækst

> God virkning af Duroc avl på D(LY)-krydsninger
> Ny og mere rengøringsvenlig slagtesvinsti
> Produktionskoncept slagtesvin - hvilken muligheder er der i digitalisering?
> Nyt om fodring til vækstgrise
> Nyt om miljøteknologi
> Ny husdyrlov
> Fuld staldudnyttelse via 1 årig anmeldeordning for slagtesvin

15.30 Tak for denne gang

Tilmelding

Vi åbner op for tilmelding til Fagligt Nyt i begyndelsen af august. Men sæt allerede nu kryds i din kalender, så du kan komme med til to spændende dage i Vejle.