1. august 2017

Afrikansk svinepest i Rumæninen

World Organisation for Animal Health meddeler om udbrud af Afrikansk svinepest i en gris i en baggårdsbesætning i Rumænien. Danish Transportstandard har efter udbruddet foretaget ændringer i forhold til højrisikoområder (røde zoner) og højrisikoområder med forhøjet beredskab (sorte zoner).

Der er desværre konstateret Afrikansk svinepest i en gris fra en baggårdsbesætning med i alt fire grise i Satu-Mare i det nordvestlige hjørne af Rumænien. Alle grise er slået ned. Kilden til smitten er på nuværende tidspunkt ukendt. Det meddeler OIE (World Organisation for Animal Health). 

Regionen Satu-Mare grænser op til Ungarn og Ukraine, og Danish Transportstandard har foretaget ændringer i forhold til højrisikoområder (røde zoner) og højrisikoområder med forhøjet beredskab (sorte zoner). Slovakiet er udvidet med sorte zoner i øst, Ungarn er delt med røde zoner i vest og sorte i øst, mens hele Rumænien er sort zone. Der er ved samme lejlighed justeret på zonerne i Tjekkiet, således at den vestlige del af landet nu er rød zone, mens den østlige del er sort zone.

Det kan ikke udelukkes, at zonerne ændre sig igen, hvis der kommer yderligere oplysninger om udbruddet i Rumænien, eller der rapporteres om andre udbrud af Afrikansk svinepest i andre områder. I givet fald vil der komme yderligere information.