4. august 2017

Eftersyn af antibiotika-anvendelse i 250 slagtesvinebesætninger

Følger du dyrlægens anvisninger og får du registreret, hvordan du har anvendt antibiotika i dit slagtesvinehold? Det vil Fødevarestyrelsen følge op på i efteråret.

Når Fødevarestyrelsen til efteråret besøger 250 slagtesvineproducenter, vil de have fokus på, om du følger din dyrlæges anvisninger ved brug af antibiotika til dit, og om du får registreret, hvordan du har anvendt antibiotika til dit slagtesvinehold

Baggrunden for denne kampagne er, at antibiotikaresistens vækker stigende bekymring i befolkningen og er på den internationale dagsorden. Udvikling af antibiotikaresistens hænger i høj grad sammen med valg af præparater samt mængden og måden, de anvendes på.  

Formålet med kampagnen er at fremme ansvarlig brug af antibiotika til slagtesvin gennem vejledning og kontrol af bl.a. svineproducenternes rutinemæssige behandling af deres svin samt efterlevelse af dyrlægens anvisninger. Kampagnen forventes gennemført i perioden 1. september 2017 - 30. november 2017 

Fødevarestyrelsens medarbejdere vil ved besøget se på og vejlede om:

- Korrekt registrering af antibiotika-anvendelse, som omfatter 
- Dato
- Hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis
- dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og staldafsnit eller tilsvarende opdeling)
- Årsag til behandlingen (hvilken sygdom)
- Hvilket lægemiddel, der er anvendt
- Dosering af lægemidlet og hvordan dette er indgivet
- Hvem, der har fortaget behandlingen.
- Efterlevelse af dyrlægens anvisning og herunder om der er en besætningsdiagnose
- Flokbehandling af slagtesvin med antibiotika

Der vil bl.a. være fokus på, hvordan der helt konkret medicineres, altså arbejdsgangen fra dyrlægens anvisning til grisen(e) er behandlet – hvordan gør du det?

I forbindelse med besøget vil der også blive set på besætningens lager af antibiotika – er alt medicinen lovligt, dvs. ligger der en anvisning fra besætningsdyrlægen for brugen af det antibiotika, der findes på lageret?

Husk krav for forrum

Husk i øvrigt de krav, der gælder for forrum: mulighed for tøjskifte samt at kunne vaske hænder, tørre dem i et engangshåndklæde (papir) og desinficere dem efter besøget.

En opfølgning

Denne kampagne følger op på tidligere års kampagner om antibiotika-anvendelse, hvor der har være fokus på bl.a. vandmedicinering, flokbehandling af smågrise og korrekt registrering og anvendelse af antibiotika.