13. september 2017

Nemmere for rådgivere at beregne udspredningsareal

Reglerne for beregning af udspredningsareal er komplicerede. Men et nyt værktøj gør det nemmere at beregne.

Det nødvendige udspredningsareal for svinegødning bestemmes af kvælstofloftet på 170 kg N ab lager pr. ha og af fosforlofter fra 35-45 kg fosfor pr. ha - afhængig af jordens fosfortal, og om gødningen kommer fra søer, smågrise eller slagtesvin. For nogle besætninger med smågrise desuden af et loft på 14 kg fosfor fra ”smågrise til 25 kg”, hvis der er anvendt medicinsk zink.

”Reglerne gør, at det kan være kompliceret at udregne udspredningsarealet på den enkelte bedrift. Med regnearket kan man indtaste enten normtal eller egne tal for på den måde at finde frem til det rigtige udspredningsareal,” siger Per Tybirk, som er chefkonsulent i SEGES.