12. oktober 2017

Eftersøgning: Virker et nyt probiotika på dine smågrise?

Har du lyst til at være med til at afprøve probiotika som erstatning til medicinsk zink hos dine smågrise?

SEGES Svineproduktion søger en sobesætning med produktion af smågrise til at afprøve et nyt probiotika fra Chr. Hansen. Det skal ske som erstatning for brug af medicinsk zink.

Hvis du ønsker at deltage i afprøvningen, er det en forudsætning, at din besætning:

 • har et vist sygdomsproblem med fravænningsdiarré (coli), hvor der er behov for at behandle mange af stierne - specielt når der ikke anvendes medicinsk zink
 • er villig til ikke at anvende medicinsk zink - både i en testperiode før afprøvningen og under afprøvningen
 • er villig til at have en kontrolgruppe af smågrise, der hverken får medicinsk zink eller probiotika
 • er villig til at flokbehandlinger skal foretages på stiniveau, dvs at antibiotika skal gives i hver enkelt sti ved behov
 • har sektionerede smågrisestalde
 • har interesse for afprøvning og for at holde styr på forsøgs- og kontrolgrupper og for at lave gode registreringer

I afprøvningen måler vi på:

 • din besætnings forbrug af antibiotika
 • dine smågrises produktivitet (foderudnyttelse, tilvækst og dødelighed)

Kontaktperson

Hvis du ønsker at være med i afprøvningen eller har spørgsmål til den, så kan du kontakte:

Poul Bækbo
Dyrlæge, Husdyrinnovation, SEGES
Mail: pb@seges.dk
Mobil: 24 63 16 8

Hvad får du ud af at være med?

 • Du får klar besked på, om probiotika virker i din besætning
 • Du hjælper branchen med at finde nye veje i en tid, hvor medicinsk zink forsvinder, og hvor forbruget af antibiotika til stadighed skal nedbringes.
 • Hvis du deltager, dækker vi naturligvis alle omkostninger.

Hvorfor laver vi denne afprøvning?

Europa-Kommissionen har besluttet et forbud mod brug af medicinsk zink om senest fem år. I SEGES Svineproduktion arbejder vi derfor på at finde alternativer.

Tilbage i 2016 lancerede SEGES Svineproduktion en handlingsplan, hvor formålet er at finde alternativer til zink og dermed mindske forbruget, både i forhold til medicinsk zink hos smågrisene og zink som tilsætning til foderet hos slagtesvin. Vi er allerede godt i gang med punkterne i handlingsplanen, og denne afprøvning er en del heraf.