DanAvl

DanAvl er det fælles varemærke i det danske svineavlssystem. SEGES har ansvar for at prioritere og koordinere opgaverne inden for systemet, og således er arbejdet tilrettelagt for svineproducenter af svineproducenter.

DanAvl administreres af SEGES, som har en folkevalgt bestyrelse bestående af en landbrugsrådgiver, svineproducenter udpeget af Danske Slagterier, Dansk Landbrug, Danske Svineproducenter og fritvalgte producenter.

Udover selve avlsarbejdet varetages markedsføring, salg og distribution af avlsmateriale ligeledes af systemets aktører:

  • Avlsledelsen

  • Avlsbesætninger

  • Opformeringsbesætninger

  • KS-selskaber

  • Omsættere

Du kan her læse og downloade DanAvl's Årsprofiler.

En meget vigtig del af arbejdet i DanAvl foregår i avls- og opformeringsbesætningerne. I disse besætninger sker et stort stort registrerings- og testarbejde og en efterfølgende bearbejdning af disse data, hvor både avanceret teori og stor computerkraft er en nødvendighed. Det er gennem dette målrettede og fokuserede arbejde med at udvælge og avle videre på de grise, der giver den bedste kødkvalitet og produktionsøkonomi, der har givet den danske gris et stort forspring til dens udenlandske konkurrenter.

Mere om DanAvl

DanAvl er et åbent system, hvor alle DanAvl-aktører er forpligtede til at følge et fælles regelsæt, der er fastlagt af SEGES.

Alle aktører, der er involveret i avlsarbejdet har indgået aftale med SEGES. Systemet er åbent for alle, der kan leve op det fælles regelsæt. Denne åbenhed sikrer en sund konkurrence mellem de forskellige DanAvl-aktører, og er en af grundstenene i DanAvl-systemets store succes. Den interne konkurrence i systemet presser alle til at yde det optimale.

Kontakt DanAvl

Trine Nielsen, Seniorkonsulent
Telefon: 3339 4048
Mail: TRNI@seges.dk

Axelborg, Axeltorv 3,
1609 København V

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.