Opdateret 6. februar 2013

Manual om god antibiotikapraksis

Udgangspunktet for brugen af antibiotika til behandling af grise er "så lidt antibiotika som muligt - men så meget som nødvendigt". Manualen om god antibiotikapraksis beskriver diagnostik, håndtering af antibiotikabehandling, og hvordan du forebygger diarré hos slagtesvin.

Det er vigtigt, at antibiotika til behandling af dyr bruges hensigtsmæssigt og ansvarligt, så du opnår en optimal behandling med det mindst mulige forbrug. Hensigten med antibiotikabehandling af grise skal være at sikre grisenes sundhed og velfærd.

En væsentlig del af antibiotikaforbruget til grise sker på grund af diarrésygdom hos smågrise og slagtesvin. Princippet for brug af antibiotika er ”så lidt antibiotika som muligt - men så meget som nødvendigt”.

I tilfælde af sygdomsudbrud er det besætningens praktiserende dyrlæge, der beslutter om antibiotikabehandling er nødvendig og i givet fald hvilket præparat og hvilken dosis, der skal anvendes.

Vejledninger til god antibiotikapraksis kan downloades på tre sprog - dansk, engelsk og russisk.

Предотвращение диареи у поросят и откормочных свиней

Диагностика и управление антибиотикотерапией

 

Formålet med denne manual er at samle relevant viden og erfaringer med at nedsætte behovet for antibiotika og præsentere dette på en let tilgængelig og handlingsrettet form. Manualen er udarbejdet af en projektgruppe bestående af svinepraktiserende dyrlæger, svineproduktionskonsulenter og medarbejdere fra SEGES. 

finansiering

Den Europæiske Union ved den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.