Opdateret 29. februar 2016

Manual om Farestaldsmanagement

Alle farestaldens rutiner fra før faring og frem til fravænning gennemgås i manualen om farestaldsmanagement.

Et godt management i farestalden er altafgørende for at kunne producere store og sunde fravænnede grise, som er grundlaget for den videre produktion. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere har styr på rutiner og arbejdsgange - lige fra klargøring af farestien inden indsættelse og frem til klargøring af pattegrise til fravænning.

Vær opmærksom på, at der i håndbogsbladene findes henvisninger til bilag, der kun er tilgængelige ved kontakt til medlemmer af ekspertgruppen farestaldsmanagement.

Finansiering

Den Europæiske Union ved den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.