Opdateret 20. november 2013

Regler for sygestier

Der er krav om sygestier i alle besætninger, hvor syge og tilskadekomne dyr kan opstaldes.

Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november 2004 [1] trådte i kraft den 1. januar 2005 og gælder for alle besætninger. Der er således ingen overgangsperioder for eksisterende besætninger. Bekendtgørelsen er en tilføjelse til Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin [2].

Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november 2004 med senere ændringer [1], [3] stiller følgende krav:

  • Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, og der skal altid være mindst én sygesti/-plads klar til brug til svin, der er syge eller skadede. Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygestiplads klar til brug.
  • Stierne skal have blødt leje i 2/3 af minimumsarealet. Blødt leje kan etableres med halm eller en blød gummimåtte, således at dyret ikke er i direkte kontakt med det underliggende gulv.
  • Der skal være afkølingsfacilitet og varmekilde i alle sygestier, så grisenes kropstemperatur kan reguleres.
  • Sygesstierne skal være indrettet, så træk undgås.

Udover de ovennævnte krav, glæder der specielt for sobesætninger:

  • I sygestier til søer og gylte må der højest anbringes 3 dyr, og der skal mindst være 2,8 m2 frit tilgængeligt areal pr. dyr.
  • En sygesti til én enkelt so eller gylt skal have et frit tilgængeligt areal på mindst 3,5 m2.
  • Det samlede antal sygestier skal udgøre minimum 2,5 % af de samlede antal stipladser til løsgående drægtige søer (lovkrav) [3].
  • Behovet for sygestipladser vurderes til at være ca. 5 pct. ved etablering af elektronisk sofodring og æde-/hvilebokse. Hvis der etableres konkurrencefyldte fodringsprincipper som gulvfodring og vådfodring i langkrybbe anbefales der ca. 10 pct. sygestipladser.

Minimumsarealkravene til sygestier kan ses i tabel 1, [1].

Tabel 1. Frit tilgængeligt stiareal, m2 pr. dyr

Dyregruppe Ét dyr i stien, m2/dyr Flere dyr i stien, m2/dyr
Søer og gylte 3,50 2,80
Grise, 7-15 kg 0,41 0,36
Grise, 15-30 kg 0,69 0,58
Grise, 30-60 kg 1,14 0,91
Grise, 60-100 kg 1,70 1,29
Grise, 100-130 kg 2,05 1,53
Grise, 130-150 kg 2,28 1,69
1Der er tale om det frit tilgængelige areal i sygestien, hvilket vil sige, at det areal, som krybber og inventar optager, ikke medregnes.

Referencer

[1] Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af svin (krav om sygestier samt indretning heraf). Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november 2004.
[2] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 med senere ændringer.
[3] Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 1449 af 14. december 2010.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.