Nyheder

Noteringer

Opdateret 20.02.2020
# 14,00 Slagtesvin
# 562,23 Smågrise
Se noteringer