Dato: 19. marts 2019 MESSE C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

So-seminar 2019

Vil du være en del af morgendagens rentable svineproduktion? På So-seminaret bliver du og dine medarbejdere opdateret med nyeste viden og inspireret af de bedste i branchen.

Hvis du vil være sikker på en plads, så meld dig til nu - sidste år havde vi udsolgt til seminaret.

Program for dagen

08.30: Rundstykker og kaffe

09.00: Velkomst

Som svineproducent venter en fremtid med reduceret antibiotikaforbrug, høj pattegriseoverlevelse og ingen medicinsk zink til fravænnede grise. Derudover er der ønsker om flere hele haler og løse diegivende søer. Sektorbestyrelsen Svin har sat retningen for indsatsområderne i de kommende år, og sektordirektøren vil fortælle, hvad det betyder for de danske smågriseproducenter.

09.20: Tema: Fodring af pattgrise - supplerende mælk og foder

Alle danske pattegrise får et supplement til so-mælken, men hvad skal du vælge? Mulighederne er mange – tørfoder, vådfoder eller mælk. Hvis du vælger mælk eller vådfoder kræver det investering i et anlæg, der kan udfordre automatisk – men kan det betale sig?

10.50: Pause

11.10: Tema fortsætter

12.00: Frokost

13.00: Tema: Sådan kommer de gode besætninger videre

Topresultater i soholdet kræver stram styring og indsigt i, hvilke søer der topproducerer og hvilke søer, der kræver ekstra fokus

14.30: Kaffe

15.00: Inspiration: Hvem skal passe grisene i fremtiden?

Svinebedrifterne skal være attraktive arbejdspladser for at kunne konkurrere om arbejdskraften. Hør hvad en ung medarbejder og en rutineret ejer mener om sagen.

15.50: Opsamling på dagen

Pris

Det koster 1.500 kr. ekskl. moms at deltage i seminaret. Prisen omfatter også forplejning.

For studerende og elever er prisen 750 kr. ekskl. moms. Der er begrænset antal billetter til nedsat pris. OBS: Ikke flere pladser til nedsat pris.

Tid og sted

So-seminaret bliver afholdt d. 19. marts 2019 kl. 8.30 - 16.00 i Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia.

Der er tilmeldingsfrist mandag d. 10. marts 2019.