4. marts 2020

Risiko for PRRS-virus på Ornestationen Mors 2

Den PRRS-vaccinerede Ornestation Mors 2 har tirsdag den 3. marts fået udtaget 21 rutinemæssige blodprøver. Prøverne er blevet analyseret for PRRS-virus ved PCR som 4 pools af 5 blodprøver og 1 enkelt-blodprøve. Resultaterne viser, at den ene pool er svagt PRRS1-positiv ved PCR, og den orne, der er blevet testet som enkeltblodprøve, er PRRS1-positiv ved PCR.

Den PRRS-vaccinerede Ornestation Mors 2 har tirsdag den 3. marts fået udtaget 21 rutinemæssige blodprøver. Prøverne er blevet analyseret for PRRS-virus ved PCR som 4 pools af 5 blodprøver og 1 enkelt-blodprøve. Resultaterne viser, at den ene pool er svagt PRRS1-positiv ved PCR, og den orne, der er blevet testet som enkeltblodprøve, er PRRS1-positiv ved PCR. Ornestationen har herefter fået betinget status, der er indført omgående salgsstop, og ornestationens kunder er informerede. Alle avlsbesætninger er desuden kontaktet direkte med besked om hvilke orner og batch, de har modtaget fra de seneste to uger fra Mors 2.

Hvad er næste skridt?

Alle 21 prøver bliver nu analyseret for PRRS-virus ved PCR enkeltvis på ny oprensning, og der forventes svar torsdag den 5. marts. Herudover opstartes sekventering af det isolerede PRRS-virus, så det kan bestemmes hvilken variant af PRRS1-virus, der er tale om. Der bliver også udtaget flere blodprøver på orne-stationen, som undersøges for PRRS-virus.

Hvad betyder det for dig?

Den ene PCR PRRS-positive orne og de 5 orner, der er en del af den PCR PRRS-positive pool, er alle Duroc og producerede alene produktionssæd. Vi har valgt at offentliggøre laboratoriesvaret, men gør opmærksom på, at man ikke bør basere sin risikovurdering på oplysninger om enkeltdyr. Man bør betragte al sæd fra stationen som værende potentielt positivt for PRRS, uanset hvilken orne sæden kommer fra, da der er tale om en stikprøve.

SEGES anbefaler, at du taler med din dyrlæge om, hvad du skal gøre i din besætning, hvis du har modtaget sæd fra ornestationen.

Har du spørgsmål?

SEGES Svineproduktion har oprettet en hotline, som du er velkommen til at ringe til, hvis du har spørgsmål: 8740 8788

Hvor kan du finde mere information?

SEGES har oprettet en taskforce, og vi vil løbende opdatere via vores PRRS-temaside, så vi opfordrer alle til at orientere sig her.