25. oktober 2022

Årets særlige indsats i dansk griseproduktion 2022

Overalt i Danmark er der dygtige og passionerede bedriftsejere og driftsledere, som hver dag arbejder på at udvikle erhvervet. Og det er dem, Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris ønsker at hylde med prisen ”Årets særlige indsats”.

Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris kårer den bedriftsejer eller driftsleder, som har gjort en særlig indsats inde for kategorierne: 

  • Godt omdømme
  • Hele haler
  • Den gode arbejdsplads
  • Løsgående, diegivende søer
  • Andet

Og i år går prisen ”Årets særlige indsats” til driftsleder Peter Greibe i kategorien ’Den gode arbejdsplads’. 

Udvikling, forandringer og motivation

Driftsleder Peter Greibes særlige indsats beror på hans konstruktive arbejde med udvikling, forandringer og motivation på Thorupgaard hos Esben Dollerup. Her har han ansvaret for syv medarbejdere og 1.200 søer.

Peter Greibe oplevede ikke at slå til som leder, og løste det ved selv at gå ud og arbejde. Opgaverne voksede ham over hovedet – i en grad så han var tæt på at sige op.

Mød Peter Greibe i videoen, hvor han fortæller om de tiltag, der har hjulpet ham til at blive en bedre leder.

Fri før 16.00

For at få brudt den dårlige rytme, skulle der hentes hjælp ude fra – og en god portion selvindsigt. Et intensivt forløb med implementering af relevante LEAN-værktøjer og meget tæt opfølgning har resulteret i, at Peter nu altid går hjem før kl. 16 og kun har få timers arbejde hver 4. weekend.

Mere overskud og fritid

Det har krævet en stor indsats samt fortsat vedholdenhed og læring, men resultatet er allerede nu et markant bedre overblik, mere overskud og fritid samt naturligvis større arbejdsglæde og et bedre samarbejde mellem ejer og driftsleder.

Med prisen følger der en pengepræmie på 10.000 kr.

Tidligere vindere

Prisen blev indstiftet i 2019, hvor slagtegriseproducent Jens Gudike Fly Christensen vandt for sit arbejde med at bygge bro mellem land og by via sin populære Facebook-side. I 2020 var det Anne-Lene Papp, som løb med prisen efter at have ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet med at redde pattegriseliv. Og 2021 var det Mathias Broholm Andersen på baggrund af hans low cost production-tankegang.