Mavesår - her finder du al vor viden 

Mavesår kan opstå hos smågrise og slagtesvin såvel som hos søer. Der er flere ting, du kan gøre for at mindske risikoen af mavesår hos dine søer. Du finder her en samlet oversigt over al den viden, vi har liggende om mavesår.

Mavesår - hvad er det?

Grisens mave har en del, der kaldes ”den hvide del”. Den hvide del er den del af mavesækken, hvor spiserøret indmunder. Mavesår ses næsten udelukkende i den hvide del. Mavesår opstår, når mavesyren beskadiger den hvide del af mavesækken. 

Hvis maveindholdet er tyndtflydende, skvulper det let op på mavens hvide del. Derfor medfører et tyndtflydende maveindhold en øget risiko for mavesår. Foder, som er godt til forebyggelse af mavesår, giver derimod et fast maveindhold.

Mavesår - hvordan ved man det?

Symptomerne på mavesår kan være svære at skelne fra symptomerne på andre sygdomme, for eksempel visse typer af tarmbetændelse. Det er derfor vigtigt at få foretaget obduktioner af døde eller aflivede grise.

Ved obduktionen kan mavesår ses med det blotte øje. I tilfælde af blødende mavesår vil mavesækkens indhold være blodigt, og tarmindholdet kan være blodtilblandet. Hud og slimhinder kan være blege.

Flere praktiserende dyrlæger har gjort opmærksom på, at de oplever en stigning i antallet af mavesår i flere besætninger rundt om i landet. Vi har derfor samlet al den viden, du skal bruge, hvis du ønsker at vide mere om mavesår - og hvad du kan gøre for at forebygge mavesår hos dine grise.

Generel information om mavesår hos grise

  • Mavesår - generel information om mavesår, og hvad du kan gøre, hvis dine grise har mavesår, og hvad du skal gøre for at forebygge mavesår 
Vejledninger og manualer om mavesundhed og maveforandringer

Foder og mave-sundhed

Flere forhold har betydning for udvikling af mavesår, bl.a. foderets struktur og indhold.

  • Formalingsgrad - formalingsgrad har afgørende betydning for grises mave-tarm-sundhed.

Formaling af korn og proteinfodermidler sikrer god foderudnyttelse samt god mavesundhed. Vurdering af formalingsgraden bør ske hver 14. dag. Det er korndelen, og ikke den færdige foderblanding, der kontrolleres.

Brug disse vejledninger til at tjekke dit foders formalingsgrad.

Nyheder

Forskningsresultater