Opdateret/Gennemlæst 27. juni 2022

God fravænning af grise uden brug af medicinsk zink

Brug af medicinsk zink ved fravænning af grise er fra 26. juni 2022 forbudt i EU. Her på siden har vi samlet den viden, du med kan bruge, når du skal fravænne dine grise uden brug af medicinsk zink. Det er viden, som SEGES Innovation har samlet sammen gennem en lang række afprøvninger - viden, som virker. 

Lyt med

Tina Sørensen fra SEGES Innovation fortælle om resultaterne af konceptafprøvningen, og Marianne Viuf, dyrlæge, om, hvordan fravænningsdiarré eventuelt vil vise sig, når der ikke længere må bruges zink.
I videoen kan du se den rigtige vaskerækkefølge af stalden.
I samarbejde med SEGES Innovation og Vilomix fodrer Anders Rold grisene uden brug af medicinsk zink. Hør om hans erfaringer.
Se med, når Joachim Glerup Andersen kommer med en anbefaling om håndtering af diarré i smågrisestalden.

Lyt med: Sunde tarme hos grisene

Tina Sørensen fra SEGES Innovation har i afprøvningen ’Sunde tarme’ undersøgt, hvorvidt det er muligt at reducere andelen af protein i foderet til smågrise i en kort periode, uden at det går ud over grisenes tilvækst.

Fakta: To typer af zink

Der er tale om to typer zink til smågrise:

  • Mineralsk zink som fodertilsætningsstof
    • Zink er et livsnødvendigt mineral for grises normale vækst. I foder til smågrise tilsættes typisk 100 mg mineralsk zink per kg foder som supplement til det naturlige indhold på ca. 30 mg zink per kg i foderråvarerne – hvorefter foder har et totalt indhold på ca. 130 mg per kg. Ifølge foderstofloven må der i foder til smågrise maksimalt være et indhold på 150 mg zink per kg foder.
  • Medicinsk zink
    • Det er et veterinært lægemiddel, der udskrives på recept af dyrlægen. Zinkoxid iblandes foder i høj dosering, og bruges til reduktion af E.coli-diarré hos fravænnede svin. Det udskrives typisk i en dosering på enten 1.500 eller 2.500 mg zink per kg foder, og må kun anvendes i de første 14 dage efter fravænning fra soen.

Korrekt dosering: 2.500 mg zink per kg foder, betyder at der iblandes ca. 3,0 kg zinkoxid per ton foder.
Korrekt dosering: 1.500 mg zink per kg foder, betyder at der iblandes ca. 1,75 kg zinkoxid per ton foder.