28. oktober 2013

Meddelelse Nr. 986

Sammenhæng mellem maveforandringer og lungesygdom hos slagtesvin

Ved slagtning blev der påvist en statistisk sikker sammenhæng mellem brysthindear og mavesår hos slagtesvin. Der kunne ikke påvises en sammenhæng mellem maveforandringer og Porcin Circovirus type 2 (PCV2) infektion.

Ved slagtning blev der påvist en statistisk sikker sammenhæng mellem brysthindear og mavesår hos slagtesvin. Der kunne ikke påvises en sammenhæng mellem maveforandringer og Porcin Circovirus type 2 (PCV2) infektion.

Der var en statistisk sikker sammenhæng mellem fodertype og maveforandringer således at slagtesvin, der blev fodret med færdigfoder oftere havde maveindeks 6-10 sammenlignet med slagtesvin, der blev fodret med hjemmeblandet melfoder.
 
Lunger og mavesække fra i alt 1.518 slagtesvin blev undersøgt. I undersøgelsen indgik der i gennemsnit 27 slagtesvin pr besætning fra i alt 56 besætninger. Der blev udvalgt besætninger med en høj forekomst af brysthindear.

Der var 19,3 % af slagtesvinene, der havde maveindeks 8, 9 eller 10. Hos 19 % af slagtesvinene var der mykoplasmalignende lungeforandringer, mens 5 % havde lungeforandringer, der var forenelige med ondartet lungesyge og 59 % af slagtesvinene havde brysthindear.

Mavesække, lunger og lymfatisk væv blev undersøgt med en immunohistokemisk test for infektion med PCV2 og 18 % af slagtesvinene var positive for PCV2 i ét eller flere af de undersøgte væv.

Der var således forekomst af maveforandringer, lungeforandringer og PCV2 i de undersøgte slagtesvin. Der blev gennemført en statistisk analyse for sammenhæng mellem fund af maveforandringer og lungeforandringer hhv. PCV2 i det enkelte slagtesvin. Oplysning om fodring og besætning indgik i analysen.

Overskrift

Projektet har fået tilskud fra Svineafgiftsfonden samt EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram og har aktivitetsnr: 075-420040 samt journalnr.: 3663-U-11-00181

 

Støtte af Fødevareministeret og EU

 


Institution: Videncenter for Svineproduktion, Den rullende Afprøvning

Forfatter: Elisabeth Okholm Nielsen, Svend Haugegaard, Mette Sif Hansen, Tim K. Jensen, Mai Britt Friis Nielsen

Udgivet: 28. oktober 2013

Dyregruppe: Slagtesvin

Fagområde: Sundhed/Veterinært