29. april 2016

Formalingsgrad er vigtig for en god mavesundhed

Det er vigtigt, at man som hjemmeblander har styr på formalingsgraden af sit korn, da bare små ændringer kan påvirke mavesundheden og foderudnyttelsen. I denne miniartikel sætter vi fokus på vores eksisterende viden om formalingsgrad.

Målet er at formale foderet så fint som muligt for at sikre en god foderudnyttelse, men samtidig groft nok så en god mavesundhed bevares. Denne balance mellem foderudnyttelse og mavesundhed afhænger af den enkelte besætnings dødelighed og øvrige forhold. Derfor er det vigtigt, at man baserer en ændring i formalingsgraden på resultatet fra besætningens mave-USK og den aktuelle foderudnyttelse. Derudover er der også andre egenskaber ved fint formalet foder kontra groft formalet foder, som man bør være opmærksom på.

Fint formalet foder giver f.eks. mindre afblanding i tørfodringsanlægget, men samtidig er der større risiko for salmonella, et øget strømforbrug til formaling samt en risiko for brodannelser i fodringsanlægget.

Sigt kornet hyppigt og tjek formaling

I SEGES Videncenter for Svineproduktion anbefaler vi, at hjemmeblandere sigter sit korn hver 14. dag for at tjekke, at det formales som planlagt. Her kan man med fordel benytte Bygholm 2-sigten, der kun tager 2 minutter pr. sigtning.

Til vækstdyr anbefaler vi en sigteprofil, hvor mindst 60 % af partiklerne er under 1 mm og maksimalt 40 % fra 1–2 mm.

Har du ikke problemer med mavesår i din besætning, kan kornet males endnu finere, men vi anbefaler at have maksimalt 80 % under 1 mm. Derudover bør der ikke være hele kerner eller skaller over 2 mm. Den anbefalede partikelfordeling gælder for både våd- og tørfoder. 

 Partikler under 1 mm.
 Partikler fra 1- 2 mm.
 Partikler over 2 mm.
 Min. 60 % - Max. 80 %
Max. 40 %
Ingen

LÆS: Få mere viden om formalingsgrad

I videoen kan du se, hvordan du laver en sikker måling af formalingsgraden med Bygholm 2 sigten.

brug app til beregning af sigteprofil

Med app’en ”Procentberegner til sigeprofil” kan du på din telefon eller tablet hurtigt beregne dit korns formalingsgrad og dermed se, om dine værdier ligger inden for VSP’s vejledende anbefalinger.

LÆS: Sådan bruger du app'en "Procentberegner til sigteprofil"