11. maj 2016

Strukturrigt foder forbedrer mavesundheden

Det er kendt viden, at jo større partikler der er i grisenes foder og derved også i maveindholdet, jo mere forbedres mavesundheden - og det er netop partikelstørrelsen man øger ved at give grisene grovfoder.

De lange strå som for eksempel findes i halm og wraphø, kan udgøre grovfoderet og potentielt forebygge og modvirke mavesår. Grovfoder kan f.eks. tildeles snittet oven i foderet eller i en høhæk i stien. SEGES Videncenter for Svineproduktion har udført flere forsøg, hvor effekten af forskellige former for grovfoder er blevet undersøgt.


Grovfoder kan f.eks. tildeles i hæk eller oven i foderet.

Wraphø giver færre mavesår

Brugen af wraphø har vist sig at have god effekt mod alvorlige mavesår. I en nylig afprøvning udført på forsøgsstationen Grønhøj, hvor slagtesvin fik tildelt wraphø ad libitum, faldt mængden af alvorlige mavesår statistisk sikkert, sammenlignet med de grise der ikke havde adgang til wraphø

Hvis man har akutte problemer med alvorlige mavesår, kan man med fordel bruge wraphø til at få problemet under kontrol.

Wraphø udfodres i en høhæk, men bemærk, at wraphø og andet grovfoder, der tildeles i høhække eller på gulvet, kan give udfordringer i forhold til gyllesystemet. Vi har planlagt yderligere undersøgelser, hvor vi bl.a. vil finde ud af, om wraphø kan bruges i en form, som ikke giver de samme udfordringer for gyllesystemet.

Vi bringer selvfølgelig nyt her på siden, når de planlagte undersøgelser afsluttes og resultaterne publiceres.

LÆS: Meddelelse nr. 1038: Wraphø reducerer forekomst af mavesår

Effekten af halm er usikker

Tildeling af halm har til gengæld givet mere tvetydige resultater. I en afprøvning, hvor et antal grise fik tildelt halm ad libitum, var der ingen forskel på niveauet af maveforandringer, sammenlignet med de grise der ikke fik tildelt halm. I en anden afprøvning blev der dog fundet færre maveforandringer ved en tildeling på 10 – 300 gram halm pr. gris pr. dag i grisenes lejeareal. Der blev derimod ikke fundet nogen effekt ved at tilsætte 10 pct. snittet halm oven i foderet.

LÆS: Meddelelse nr. 1042: Halms effekt på mavesår hos slagtesvin