19. september 2017

Spændende projekter i 2018

SEGES Svineproduktion gennemfører hvert år en række tests og analyser og udvikler ny faglig viden - alt sammen med udgangspunkt i et omfattende innovationsprogram.

Optimering af økologisk produktion

 • pECOSYSTEM
 • Økologiske grise – reduceret foderforbrug
 • Økologi og drift

Bedre foder

 • Den økonomisk optimale syretildeling til foder
 • Fermenteret vådfoder - Apollo Thy AP 3.1*
 • Specalrådgivning - Svineproduktion
 • Foder - opdatering
 • Firmablandinger og -produkter
 • Rigtigt valg af foderautomater og indstillinger
 • Dansk produceret protein
 • Dyre proteinkilder i smågrisefoder
 • PIFT – polte i form til faring
 • Grises metagenom
 • EU PIG - network

Den højproduktive so

 • Soen klar til faring
 • Fodring og mælkeydelse
 • Alle pattergise kan overleve
 • Høj fravænningsvægt og sunde grise fra 7 - 30 kilo

Staldsystemer og stier

 • Detaljer i farestien
 • Løse søer i farestalden
 • STIL  (Sti til løse lakterende søer)
 • "15+"
 • Supplerende mælk
 • Høj overlevelse hos pattegrise
 • Ny slagtesvinesti

Grisehaler

 • Hele Haler, Aarhus universitet
 • Spec.H. Færre halekuperede grise
 • HLA erhvervsphD - understøttes af berigelse mod halebid
 • Berigelse mod halebid
 • Produktion af ”Et-hjertegrise”
 • Hel hale hele livet incl. Apollo Thy*
 • Apollo Thy AP 4.0 Formidling, 70%
 • Apollo Thy AP AP 3.3 Hele haler+halm, 40%
 • Strawell

Data & IKT

 • Statistik og databehandling
 • Udvikling af datafangst systemer til Den rullende afprøvning
 • Analysecenter incl. CSR-Pork 4.0
 • CSR-Pork 4.0. - Demo 70%
 • CSR-Pork 4.0. - Udvikling 40%
 • Biosensor - pilot

Frugtbarhed og slagtekvalitet

 • Produktionsresultater og afregningspris for P-LY og D-LY
 • Hangrise uden lugt i fremtiden
 • Screening af androstenon
 • Hangriselugt analyser
 • Ornelugt - hurtigt metode GUDP
 • Immunokastration - GUDP
 • Livstidsdyrevelfærdsvurdering ved hangriseproduktion
 • Hangrise på 3 spor

Optimering af klima, lugt og ammoniak

 • Optimering af luftrensere ift. Gulvudsugning
 • Punktudsugning 2.0
 • Optimeret ventilation, luftkvalitet
 • Klima, ventilation og energi
 • SPACE - GUDP
 • Reduktion af ammoniak
 • Udvikling af gyllesystemer til hurtig udslusning
 • Omvendt V-kumme - Apollo Thy AP 3.2*
 • Optimering af gyllebehandling
 • ManUrea
 • Klimagas reduktion fra stald og lager
 • Lugt og ammoniakreducerende miljøteknologier til sostalde
 • Klima- og miljøundersøgelser
 • Energiovervågningssystem
 • Nye normtal for løbe- og drægtighedsstalde
 • Varmetilsætning og foderforbrug hos slagtesvin
 • Robuste målemetoder til dokumentation af miljøteknologi

Foderets effekt på miljø

 • Normer for næringsstoffer
 • Minimering af fosfor med høj fytasedosis
 • Miljønorm til diegivende søer
 • 7120202150 CAKH-phd-projekt
 • Maks. produktivitet ved minimal diarré-risiko (Aminosyrer til smågrise)
 • Fosforreduktion til søer og slagtesvin

Forbedring af sundheden hos svin

 • Probiotika og fodring omkring fravænning til erstatning for antibiotika og zink
 • På forkant med medicinforbruget
 • Indsats  kobber & zink reduktion
 • Fravænning uden zink, kobber og antibiotika incl. OUA GUDP
 • Optimal anvendelse af antibiotika
 • Mavesår og ædeadfærd
 • Mavesår og foderets sammensætning
 • Færre søer med mavesår ved SMART tildeling af grovfoder
 • Flere topmaver
 • National screening af mavesår hos søer
 • Virusinfektioner ved luftvejssygdomme
 • Optimal brug af PCV2-vacciner
 • Cytomegalovirus
 • Reduktion af MRSA 398 fra svinebesætninger til det omgivende samfund
 • Nystaldseffekt
 • Den højt ydende so
 • Navlebrok - Ph.d KU-SUND
 • Vetagro - samarbejdet dyrlæge og konsulent

Management

 • Rådgivningskoncepter Manual/management
 • Udviklingssamarbejdet
 • Studietur for rådgivere
 • Økonomiske analyser
 • Produktionsovervågning og optimering
 • PIG SYS - ERA net
 • IKT platform - Apollo Thy AP 2.0*
 • Indsats Slagtesvin
 • Foderforbrug 2020 - projektoplæg
 • Panelstald – en billigere slagtesvinestald 

Tværfagligt

 • Implementering af ny miljøregulering på svinebrug
 • Arbejdsmiljø – fokus på arbejdsrutiner
 • Fagligt indspil til regelsæt omkring byggeri
 • Operationelle og strategiske værktøjer
 • Kortlægn. af øko- og finansielle potential
 • Implementering af viden om svineproduktion

Forretningsudvikling

 • Politik og fagligt beredskab
 • Faglig service
 • Kongres og seminarer
 • Indsatspuljen - indstilling skal til bestyrelsen
 • Innovation

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.