Tilskud fra Svineafgiftsfonden

SEGES modtager støtte fra en række forskellige fonde til de mange forsknings- og udviklingsprojekter, der udføres, herunder støtte fra Svineafgiftsfonden

Svineafgiftsfonden støtter en lang række projekter inden for områderne forskning, udvikling og innovation - til gavn for den fortsatte udvikling af svinesektoren.

I bevillingsåret 2009 til 2017 har SEGES Svineproduktion fået støtte til nedenstående projekter.

SAF 2014
nr.
VSP-programnr.
Forskning og forsøg: Projektets start Projektes 1. forventede afrapportering Afrapporteringer
SAF nr. 56
Program 48
**Optimering af økologisk produktion
(EU- landdistriktsmidler)
 2009  2011 Erfaring 1104, 2011
Erfaring 1105, 2011
Erfaring 1303, 2013
Erfaring 1307, 2013
Erfaring 1323, 2013
Erfaring 1508, 2015
Erfaring 1516, 2015

Meddelelse 955, 2012 
Meddelelse 973, 2013
Meddelelse 1010, 2014
Meddelelse 1020, 2015
Meddelelse 1055, 2015
SAF nr. 57
Program 49
Avlsudvikling     Meddelelse 1028, 2015
Meddelelse 1092, 2016
Meddelelse 1093, 2016

Notat 1521, 2015 
SAF nr. 58
Program 51
Bedre foderudnyttelse hos slagtesvin 
(EU-landdistriktsmidler)
2009 2010 Erfaring 1017, 2010
Erfaring 1019, 2010
Erfaring 1102, 2011
Erfaring 1106, 2011
Erfaring 1110, 2011
Erfaring 1211, 2012
Erfaring 1317, 2013
Erfaring 1507, 2015

Meddelelse 892, 2011
Meddelelse 895, 2011
Meddelelse 904, 2011
Meddelelse 919, 2011
Meddelelse 920, 2011
Meddelelse 934, 2012
Meddelelse 945, 2012
Meddelelse 952, 2012
Meddelelse 960, 2013
Meddelelse 980, 2013
Meddelelse 981, 2013
Meddelelse 993, 2014
Meddelelse 995, 2014
Meddelelse 997, 2014
Meddelelse 1004, 2014
Meddelelse 1012, 2014
Meddelelse 1023, 2015
Meddelelse 1024, 2015
Meddelelse 1027, 2015
Meddelelse 1045, 2015
Meddelelse 1047, 2015
Meddelelse 1073, 2016
Meddelelse 1094, 2017


Notat 1102, 2011
Notat 1130, 2011
Notat 1211, 2012
Notat 1213, 2012
Notat 1226, 2012
Notat 1307, 2013
Notat 1322, 2013
Notat 1323, 2013
Notat 1334, 2013
Notat 1432, 2014
Notat 1531, 2015
Notat 1535, 2015
Notat 1626, 2016

Erfaring 1016, 2010

Meddelelse 875, 2010 
Meddelelse 893, 2011 
Meddelelse 905, 2011 
Meddelelse 931, 2012

Notat 1019, 2010
SAF nr. 59
Program 52
Billigere foder  2009  2010 Erfaring 1010, 2010
Erfaring 1112, 2011
Erfaring 1202, 2012
Erfaring 1313, 2013
Erfaring 1319, 2013
Erfaring 1322, 2013

Meddelelse 871, 2010
Meddelelse 890, 2010
Meddelelse 897, 2011
Meddelelse 901, 2011 Meddelelse 911, 2011 
Meddelelse 939, 2012
Meddelelse 942, 2012
Meddelelse 949, 2012
Meddelelse 964, 2013 
Meddelelse 971, 2013
Meddelelse 976, 2013
Meddelelse 1002, 2014
Meddelelse 1003, 2014
Meddelelse 1021, 2015
Meddelelse 1030, 2015
Meddelelse 1031, 2015
Meddelelse 1033, 2015
Meddelelse 1046, 2015

Notat 1331, 2013
SAF nr. 60
Program 82
Hjemmeblanding    2013 Erfaring 1304, 2013
Erfaring 1305, 2013
Erfaring 1318, 2013
Meddelelse 1043, 2015
SAF nr. 61
Program 53
35 fravænnede grise pr. årsso
2009  2011 Erfaring 1209, 2012
Erfaring 1311, 2013
Erfaring 1315, 2013
Erfaring 1316, 2013
Erfaring 1320, 2013
Erfaring 1324, 2013
Erfaring 1401, 2014
Erfaring 1602, 2016
Erfaring 1603, 2016

Meddelelse 900, 2011
Meddelelse 908, 2011
Meddelelse 909, 2011
Meddelelse 910, 2011
Meddelelse 924, 2011
Meddelelse 928, 2012
Meddelelse 929, 2012
Meddelelse 938, 2012
Meddelelse 944, 2012 
Meddelelse 950, 2012
Meddelelse 955, 2012
Meddelelse 956, 2012
Meddelelse 968, 2013
Meddelelse 972, 2013
Meddelelse 991, 2013
Meddelelse 1005, 2014
Meddelelse 1007, 2014
Meddelelse 1029, 2015
Meddelelse 1048, 2015
Meddelelse 1070, 2016
SAF nr. 62
Program 98
Soen i form fra faring til faring     Meddelelse 1041, 2015 
SAF nr. 63
Program 97
Ny slagtesvinestald      
SAF nr. 64
Program 54
***Fremtidens produktionssystemer     Erfaring 1309, 2013
Erfaring 1504, 2015

Meddelelse 979, 2013

Notat 1401, 2014
Notat 1402, 2014

Rapport 38, 2011
Rapport 45, 2014
SAF nr. 65
Program 55 
IKT og Produktionsstyring 2009   Erfaring 1407, 2014
Erfaring 1411, 2014

Meddelelse 1011, 2014
Meddelelse 1016, 2014

Notat 1606, 2016
SAF nr. 66
Program 93
Sunde malkende søer 2020    2013 Notat 1312, 2013
Notat 1404, 2014

Meddelelse 1036, 2015
Meddelelse 1059, 2015
Meddelelse 1062, 2016
Meddelelse 1098, 2017

Erfaring 1515, 2015
SAF nr. 67
Program 60
Reduceret lugtemission fra stalde 
(EU-landdistriktsmidler)
2009 2011 Erfaring 1312, 2013
Erfaring 1321, 2013
Erfaring 1413, 2014
Erfaring 1418, 2014
Erfaring 1513, 2015
Erfaring 1607, 2016
Erfaring 1706, 2016
 
Meddelelse   899, 2011
Meddelelse   915, 2011
Meddelelse   930, 2012 Meddelelse   958, 2012
Meddelelse   966, 2013
Meddelelse   970, 2013
Meddelelse   998, 2014
Meddelelse   999, 2014
Meddelelse 1000, 2014
Meddelelse 1006, 2014
Meddelelse 1009, 2014
Meddelelse 1025, 2015
Meddelelse 1026, 2015
Meddelelse 1056, 2015

Meddelelse 1063, 2016
Meddelelse 1072, 2016
Meddelelse 1077, 2016
Meddelelse 1078, 2016
Meddelelse 1080, 2016
Meddelelse 1086, 2016
Meddelelse 1089, 2016
SAF nr. 68
Program 62
Klima, ventilation og energi 
(EU-landdistriktsmidler)
2009 2010 Meddelelse 878, 2010
Meddelelse 929, 2011
Meddelelse 940, 2012
Meddelelse 966, 2013
Meddelelse 983, 2013

Notat 1231, 2012

Erfaring 1605, 2016
SAF nr. 69
Program 63
Foderets effekt på miljø 
(EU-landdistriktsmidler)
2009 2010 Erfaring 1107, 2011

Notat 1308, 2013
Notat 1317, 2013
Notat 1412, 2014
Notat 1413, 2014
Notat 1418, 2014
Notat 1513, 2015
Notat 1525, 2015

Meddelelse 880, 2010
Meddelelse 881, 2010
Meddelelse 926, 2011
Meddelelse 947, 2012 
Meddelelse 948, 2012
Meddelelse 1034, 2015
Meddelelse 1037, 2015
Meddelelse 1057, 2015
Meddelelse 1065, 2016
Meddelelse 1082, 2016
Meddelelse 1683, 2016
SAF nr. 70
Program 94
Adfærdsregulerende fodring af søer     Erfaring 1415, 2014
Meddelelse 1074, 2016
Meddelelse 1076, 2016
SAF nr. xx
Program 61
Reduceret N-udledning og ammoniakfordampning 2009 2012 Meddelelse 932, 2012
Meddelelse 958, 2012

 

SAF 2014 nr.
VSP-programnr.
Kontrol Projektets start Projektets 1. forventede afrapportering Afrapporteringer
SAF nr. 54
Program 73
DANISH Produktstandard - Kontrol af dyrevelfærd i besætningerne  2009
SAF nr. 55
Program 86
Kødsaftprøver - Salmonellahandlingsplan (Tidligere: Optimering af fødevaresikkerhed – Salmonellaovervågning og antibiotikaresistens)  2009    
 

 

SAF 2014 nr.
VSP-programnr.
Sygdomsforebyggelse Projektets start Projektets 1. forventede afrapportering Afrapporteringer
SAF nr. 51
Program 85
DANISH Transportstandard      
SAF nr. 52
Program 79
Optimalt brug af antibiotika   2013 Erfaring 1306, 2013
Erfaring 1402, 2014
Erfaring 1405, 2014
Erfaring 1419, 2014
Erfaring 1421, 2014
Erfaring 1503, 2015

Meddelelse 992, 2013
Meddelelse 1019, 2015

Notat 1341, 2013
Notat 1409, 2014
Notat 1431, 2014
SAF nr. 53
Program 75
Forbedring af sundhed hos svin  2009  2012 Erfaring 1308, 2013
Erfaring 1404, 2014
Erfaring 1406, 2014
Erfaring 1502, 2015
Erfaring 1604, 2016
Erfaring 1609, 2016
Erfaring 1701, 2017

Meddelelse 954, 2012
Meddelelse 957, 2013
Meddelelse 977, 2013
Meddelelse 975, 2013
Meddelelse 982, 2013
Meddelelse 985, 2013
Meddelelse 986, 2013
Meddelelse 987, 2013
Meddelelse 990, 2013
Meddelelse 1013, 2014
Meddelelse 1014, 2014
Meddelelse 1015, 2014
Meddelelse 1017, 2015
Meddelelse 1022, 2015
Meddelelse 1032, 2015
Meddelelse 1035, 2015
Meddelelse 1038, 2015
Meddelelse 1039, 2015
Meddelelse 1040, 2015
Meddelelse 1042, 2015
Meddelelse 1058, 2015
Meddelelse 1067, 2016
Meddelelse 1068, 2016
Meddelelse 1069, 2016
Meddelelse 1071, 2016
Meddelelse 1079, 2016
Meddelelse 1088, 2016

Notat 1309, 2013
Notat 1320, 2013
Notat 1321, 2013
Notat 1425, 2014
Notat 1609, 2016

Rapport 42, 2014

 

SAF 2014 nr.
VSP-programnr.
Dyrevelfærd Projektets start Projektets 1. forventede afrapportering Afrapporteringer
SAF nr. 71
Program 57
Alternativer til Kastration
(EU-landdistriktsmidler)
 2009  2010 Meddelelse 876, 2076
Meddelelse 984, 2013
Meddelelse 989, 2013
Meddelelse 996, 2014
Meddelelse 1061, 2015
SAF nr. 72
Program 83
Reduktion af dødelighed hos smågrise og slagtesvin 2013   Meddelelse 988, 2013
Meddelelse 1049, 2015
Meddelelse 1050, 2015
Meddelelse 1051, 2015
Meddelelse 1052, 2015
Meddelelse 1053, 2015
Meddelelse 1054, 2015
Meddelelse 1064, 2016
Meddelelse 1085, 2016
Meddelelse 1087, 2016

Erfaring 1408, 2014
Erfaring 1409, 2014
Erfaring 1707, 2017

SAF nr. 73
Program 66
Halebid og hele haler (Tidligere: Halebid og øresår)  2009 Meddelelse 978, 2013
Erfaring 1510, 2015
Erfaring 1601, 2016
Rapport 50, 2016
SAF nr. 74
Program 84
Løbe- og kontrolstalde til løsgående søer  xx  2012 Rapport 39, 2012

Meddelelse 994, 2014
Meddelelse 1001, 2014
Meddelelse 1060, 2015
Meddelelse 1066, 2016

Erfaring 1514, 2015
SAF nr. 75
Program 67
Farestier og -stalde til løsgående søer  2009 2011 Erfaring 1203, 2012
Erfaring 1314, 2014
Erfaring 1412, 2014

Meddelelse 894, 2011
Meddelelse 923, 2012
Meddelelse 937, 2012
Meddelelse 1044, 2015
SAF nr. 76
Program 68
Beskæftigelses- og rodematerialer 
(EU-landdistriktsmidler)
 2009   Erfaring 1403, 2014
Erfaring 1705, 2017

Notat 1301, 2013
Notat 1338, 2013
Notat 1443, 2014
Notat 1502, 2015
 

 

SAF 2014
nr.
VSP-programnr.
Rådgivning Projektets start Projektets 1. forventede afrapportering Afrapporteringer
SAF nr. 77
Program 78
Koordinering, fagligt beredskab og kommunikation 2009
 

 

 Andre støtteordninger

VSP-programnr. Projektets start Projektets 1. forventede afrapportering Afrapporteringer
Program 59 Turbo på slagtesvineproduktionen 
(EU-landdistriktsmidler)
2009 2010 Erfaring 1012, 2010

Meddelelse 914, 2011
Program 64 Demonstration af miljøforbedrende management i svineprod
(EU-landdistriktsmidler)
(Afsluttet)
 2009  2010 Erfaring 1101, 2011 
Erfaring 1206, 2012 

Meddelelse 877, 2010
Meddelelse 898, 2011
Meddelelse 913, 2011

Notat 1016, 2010
Program 65 Holdbarhed af søer 
(EU-landdistriktsmidler)
(Afsluttet)
 2009  2011 Erfaring 1109, 2011
Erfaring 1111, 2011
Erfaring 1207, 2012
Erfaring 1208, 2012
Erfaring 1301, 2013
Erfaring 1302, 2013
Erfaring 1310, 2013

Meddelelse 916, 2011
Meddelelse 959, 2013
Meddelelse 961, 2013
Meddelelse 1011, 2014
Program 69 SoLiv 
(EU-landdistriktsmidler)
(Afsluttet)
 2009  2010 Erfaring 1212, 2012

Meddelelse 886, 2010
Program 70  Reduktion af skuldersår
(EU-landdistriktsmidler)
(Afsluttet)
 2009  2010 Meddelelse 951, 2012
*Skuldersårsskala
(EU Landdistriksmidler)
(Afsluttet)
     
Program 71 Bedre ben
(EU-landdistriktsmidler)
(Afsluttet)
 2009    
Program 72 Farestier til løse søer i produktionsbesætninger  2009  2010 Erfaring 1015, 2010
Erfaring 1204, 2012
Erfaring 1205, 2012
Erfaring 1608, 2016
Program 50 KS forskning og udvikling  2009  2010 Meddelelse 887, 2010
Meddelelse 969, 2013
Meddelelse 967, 2013
Meddelelse 918, 2011
Meddelelse 1084, 2016

Erfaring 1506, 2015
Program 56 Datafangst og statistik  2009
Program 76 Økonomi i svineproduktionen  2009  2011 Notat 1111, 2011
Notat 1136, 2011
Notat 1302, 2013
Notat 1303, 2013
Notat 1304, 2013
Notat 1305, 2013
Notat 1310, 2013
Notat 1313, 2013
Notat 1315, 2013
Notat 1318, 2013
Notat 1324, 2013
Notat 1327, 2013
Notat 1330, 2013
Notat 1332, 2013
Notat 1333, 2013
Notat 1335, 2013
Notat 1336, 2013
Notat 1337, 2013
Notat 1340, 2013
Notat 1344, 2013

Notat 1405, 2014
Notat 1406, 2014
Notat 1407, 2014
Notat 1408, 2014
Notat 1414, 2014
Notat 1415, 2014
Notat 1416, 2014
Notat 1429, 2014
Notat 1435, 2014
Notat 1436, 2014
Notat 1437, 2014
Notat 1438, 2014
Notat 1440, 2014
Notat 1443, 2014

Notat 1504, 2015
Notat 1510, 2015
Notat 1511, 2015
Notat 1512, 2015
Notat 1515, 2015
Notat 1516, 2015
Notat 1517, 2015
Notat 1519, 2015
Notat 1520, 2015
Notat 1532, 2015
Notat 1537, 2015
Notat 1538, 2015
Notat 1539, 2015

Notat 1601, 2016
Notat 1602, 2016
Notat 1606, 2016
Notat 1607, 2016
Notat 1608, 2016
Notat 1610, 2016
Notat 1611, 2016
Notat 1612, 2016
Notat 1613, 2016
Notat 1614, 2016
Notat 1615, 2016 
Notat 1616, 2016
Notat 1617, 2016
Notat 1618, 2016
Notat 1619, 2016
Notat 1621, 2016
Notat 1624, 2016
Notat 1625, 2016
Notat 1627, 2016
Notat 1632, 2016
Notat 1633, 2016
Notat 1634, 2016

Notat 1701, 2017
Notat 1702, 2017

Rapport 43, 2013
Rapport 49, 2015
Program 77 Det Veterinær udviklingssamarbejde  2009   Meddelelse 977, 2013
I alt Kontrol  
* Skala for vurdering af skuldesår på levende so. Ansøgning indsendt til LD
** Optimering af økologisk produktion Ansøgning indsendt til LD
*** Fremtiden produktionssystemer Delprojekt DSP 09/10 54.2 Demonstration af reduceret energiforbrug udgår

DSP 09/10 60 + 62 + 63 er blevet godkendt i en fælles LD-ansøgning under titlen ' Miljøindsats i svinestalde'.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.