15. april 2019

Notat Nr. 1911

Halthed hos søer - et litteraturstudie

Halthed og benproblemer generelt er en af de hyppigste aflivningsårsager hos danske søer. SEGES har løbende fokus på at forbedre ben- og klovsundheden hos søer. Derfor giver dette litteraturstudie en oversigt over den kendte viden på området.

Heldigvis falder sodødeligheden år for år. Men når søerne aflives, så viser flere undersøgelser, at halthed er, og gennem tiden har været den største årsag til aflivning af søer i danske svinebesætninger.

Obduktion har vist, at halthed hos søer i Danmark kan skyldes akutte og kroniske ledbetændelser, ledforandringer, klovskade eller -betændelse samt knoglebrud. Den hyppigst observerede årsag til halthed er ledlidelser. 

Nogle undersøgelser viser, at halthed er en betydelig sundhedsmæssig udfordring i stalde til løsgående, drægtige søer og gylte i Danmark, og at det dermed er forbundet med velfærdsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Generelt er det muligt at implementere visse forebyggende foranstaltninger for at reducere andelen og graden af halthed hos gruppeopstaldede søer, men der er stadig et stort behov for flere undersøgelser på området.  

Udover at have fokus på forebyggelse skal man reagere, når man opdager halthed hos søer og behandling skal sættes i gang omgående. Denne behandling kan bestå i at sætte dem i sygesti og behandle med smertestillende midler og eventuelt antibiotika, hvis det er nødvendigt. Smertestillende midler har ved flere forsøg vist sig at være meget effektiv, og især hvis de halte søer opdages og behandles tidligt i sygdomsforløbet. Der findes flere forskellige måder at vurdere og diagnosticere halthed på, både manuelle og tekniske. På nuværende tidspunkt har dette især været brugt til kæledyr og kvæg, men forskellige kommercielle aktører udvikler og afprøver de tekniske hjælpemidler til søer i disse år. Dette notat beskriver kendt viden fra litteraturen.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Mia Andersen, Lisbeth Ulrich Hansen, Lola Kathe Tolstrup

Udgivet: 15. april 2019

Dyregruppe: Søer

Fagområde: Sundhed