Indsend materiale  fra svin

Det er den praktiserende dyrlæge i besætningen, der udfylder følgesedlen som vedlægges det indsendte materiale.

På denne side finder du den information, du skal bruge, når du indsender materiale til laboratoriet.

Vi vil helst undersøge det intakte dyr, da det giver os den bedste mulighed for at vurdere det samlede sygdomsbillede. Hvis dette ikke er muligt bør det indsendte materiale vælges på baggrund af symptomerne i besætningen eller obduktionsfund i besætningen. Er du i tvivl om, hvad du skal sende ind, er du velkommen til at kontakte os, ellers er her nogle få retningslinjer:

Symptom Materiale 
Diarré
(mave-tarm symptomer)

For alle agens gælder

Hele grisen (gerne 2-3 stk).

Alternativt hele tarmsæt.

Specielle forhold

Coccidiose

 1 gram gødning pr. prøve, gerne poolede fra 2-5 grise, 5 samleprøver i aldersgruppe 10-20 dage. 

Dysenteri

 Ønskes FISH-undersøgelse, skal grisen indbringes levende eller helt frisk aflivet.

Evt. 10-20 fæcesprøver/rektalsvabere(kulsvabere), indsendes nedkølet. 

Salmonella

 5-10 fæcesprøver med minimum 25 gram gødning pr. prøve. Der er specielle forhold ved kortlægningsundersøgelser (Se prøvemateriale - salmonellakortlægning). 

Regional ileitis, Proliferativ hæmorrhagisk enteropati og Universel tarmblødning

Diagnosen stilles ud fra de patologiske forandringer. Diagnosen kan verificeres ved immunhistokemisk undersøgelse eller ved PCR på tarmindhold.

Hoste, pusten, nysen
(luftvejslidelser)

For alle agens gælder

Hele grisen.

Alternativt lungesæt.

Specielle forhold

Glässers syndrom 

Grisene skal helst transporteres levende til laboratoriet eller være helt frisk aflivede. 

Nysesyge

Næsesvaberprøver indsendes i fysiologisk saltvand: 5-10 prøver fra grise i klimastald og 5-10 fra grise i slagtesvinestald

Prøverne kan pooles med prøver fra 2 grise i 1 glas. Dette accepteres til kontrol af nysesyge i SPF-besætninger.

Evt. hoved fra gris med begyndende tryneforandringer og nysen /snøften.

CNS forstyrrelser
(hjernehindebetændelse)

For alle agens gælder

Hele grisen, frisk aflivet eller nylig død.

Alternativt indsendes hovedet. Hvis Ødemsyge ikke kan udelukkes, medsendes tarmsæt.

Grisen må ikke være aflivet ved skydning eller ved slag i hovedet. Ved indlevering af levende gris, skal transporten ske dyreværnsmæssigt forsvarligt.

Diagnosen kan være vanskelig at bekræfte ud fra blot en enkelt gris.

Specielle forhold

Haemophilus parasuis (Glässer) og Streptococcus suis 

Begge bakterier er vanskelige at dyrke, hvis grisen har været behandlet med antibiotika og der bør derfor kun indleveres ubehandlede grise til undersøgelse for meningitis.

Ødemsyge

Hvor ødemsyge ikke kan udelukkes, indsendes hele grisen, alternativt hoved og tarmsæt

Ledbetændelse

For alle agens gælder

Hele grisen, og gerne flere grise.

Akut syge dyr (de primære mikroorganismer findes kun kortvarigt i de inficerede led). Send ikke dyr med kronisk forandrede led. 

Ved mistanke om blodforgiftning sendes hele grisen.

Ved lokaliserede ledforandringer kan led indsendes. Sav ikke knoglerne af for tæt på de uåbnede led, da det vanskeliggør undersøgelsen. Kun uåbnede led kan undersøges mikrobiologisk.

Generaliserede symptomer

For alle agens gælder

Hele grise.

Kastninger

For alle agens gælder

Kastede fostre, helst med fosterhinder. Fostrene må gerne være sorteret pr. so. Der må gerne indsendes fostre fra flere søer. Laboratoriet udvælger herefter de fostre, der tages materiale fra. Fostrene må gerne fryses inden forsendelse.

Artikel Pris, ekskl. moms
Salmonellabægre, 620 stk. (portofrit) 798,-
Salmonellabægre, 100 stk. 131,-
Tungespatler, 100 stk. 26,-
1 sæt salmonellabægre, 20 stk. inkl. 20 spatler 30,-
1 sæt næsesvabere, 20 svabere og 10 rør 53,-
10 sæt næsesvabere 441,-

Kontakt Laboratorium for Svinesygdomme for bestilling på labkjellerup@seges.dk eller tlf.: 3339 4950.

Materiale til undersøgelse, som sendes med post eller fragtmand, skal pakkes i vandtæt emballage, gerne dobbelt, og med vandsugende materiale (aviser, håndklæde eller lign.) for at hindre udsivning af væske under transporten. Der må meget gerne vedlægges kølelegemer (fx frosne vandflasker) for at hindre nedbrydning af materialet. Prøvemateriale skal nedkøles inden indpakning. 

Undgå at sende prøvemateriale til os om fredagen, da posten først bliver leveret mandag. Det betyder, at kvaliteten af prøvematerialet kan blive stærkt forringet.

Indlevering af større dyr til obduktion skal ske i vores åbningstid, med mindre andet er aftalt med laboratoriet.

Levende dyr til obduktion skal altid indleveres i laboratoriets åbningstid, så de kan aflives forsvarligt af en af vore dyrlæger.

Prøvemateriale kan indleveres til laboratoriets prøvemodtagelse (markeret på kortet). Ved prøvemodtagelsen står et køleskab, hvor der kan indleveres mindre prøver døgnet rundt.

Adresse

Laboratorium for Svinesygdomme
Vinkelvej 13
8620 Kjellerup
Tlf.: 3339 4950

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30

Materiale Retningslinjer ved forsendelse
Levende grise Dyrene fragtes dyreværnsmæssigt forsvarligt og afleveres altid inden for laboratoriets åbningstid, ring gerne i forvejen.
Døde grise

Vandtæt pose med vandsugende materiale og kølelegemer efter behov.

Det er vigtigt, at grisene afkøles inden emballering.

Organer Vandtæt pose (gerne dobbelt) med vandsugende materiale, gerne med kølelegemer (evt. frosne vandflasker).
Frosne grise eller organer Grise og organer kan fryses inden forsendelse. Materialet kan dog være vanskeligt at bedømme efter frysning, da strukturerne udviskes. Ved mistanke om MHD (akut hjertedød) bør frysning undgås, da forandringerne i hjertemusklen udviskes og materialet ikke efterfølgende kan undersøges i mikroskop.
Prøver til bakteriologisk undersøgelse Indsendes som svaberprøver, trachealskylleprøver eller gødningsprøver i plastikbæger.
Prøver til undersøgelse for Brachyspira hyodysenteriae

Kulsvabere.

Gødningsprøver kan afleveres i et plastikbæger, hvis prøverne indleveres direkte til laboratoriet.

Salmonellaundersøgelse ved dyrkning

Ca. 20 gram gødning pr. prøve i plastikbægre. 

Fyld bægeret ca. 2/3 op og skru låget godt fast. 

Bægeret mærkes tydeligt, mærkning påføres også den tilhørende indsendelsesblanket. 

Ved undersøgelse af kortlægningsprøver, jvf. den nationale salmonellahandlingsplan, er udarbejdet en specifik vejledning (link til indsendelsesseddel).

Resultatet af alle salmonella-undersøgelser indberettes automatisk til Zoonoseregisteret.

Hudskrab til undersøgelse fra Skab Dybt skrab fra øret i glas eller bæger. Minimum materiale svarende til en fingernegl pr. prøve.
Fæcesprøver til parasitologisk undersøgelse Minimum 4 gram gødning pr. prøve (’en spiseskefuld’) i plastikbæger.
Fæcesprøver til PCR undersøgelse Minimum 4 gram gødning pr. prøve (’en spiseskefuld’) i plastikbæger, eller sok.
Serologiske analyser

Ikke stabiliserede blodprøver (serumrør). 

Indsend tilstrækkelig mængde blod.

Hvis blodprøverne skal undersøges for flere analyser end dem, vi udfører på Laboratorium for Svinesygdomme, videresendes resten af blodprøven. Især PRRS-analysen på DTU kræver meget serum.

Alle serologiske resultater, som vedrører SPF, overføres automatisk til SPF-Sundhedsstyringen.

Ved hasteprøver skrives "haster" øverst på indsendelsesblanketten. 

Indsendelsesblanketter

Indsendelse af blanketter

Når du har udfyldt og gemt blanketten, kan du sende den pr. e-mail som vedhæftet fil til labkjellerup@seges.dk .

Husk at prøvemateriale altid skal ledsages af en indsendelsesseddel.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.