20. november 2018 | Opdateret 5. oktober 2020

Aktuelle resistensopgørelser

SEGES Laboratorium for Svinesygdomme udfører dagligt resistensbestemmelse af relevante sygdomsfremkaldende svinebakterier i Danmark. Det gør det muligt at lave en opgørelse over antibiotikafølsomheden på nationalt niveau, som kan støtte den det rigtige valg af antibiotika.

Data over de aktuelle tal for antibiotikafølsomhed er hentet via SEGES Laboratorium for Svinesygdommes database. Data omfatter antibiotikafølsomhed i de oftest isolerede svinebakterier:

  • Hæmolytiske E. coli
  • Streptococcus suis
  • Actinobacillus pleuropneumoniae.

Data omfatter alle bakterier, som er isoleret fra 1. januar 2014 og er opgjort pr. halvår.

Tabel 1. Antibiotikafølsomhed, hæmolytiske E. coli isolater fra tarmkanalen

2014.1

2014.2

2015.1

2015.2

2016.1

2016.2

2017.1

2017.2

2018.1

2018.2 2019.1 2019.2  2020.1 

Antibiotika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ampicillin, %

55,4

56,1

55,6

45,2

46,9

40,1

45,3

48,0

51,7

33,6 35,5 39,0 39,8

Apramycin, %

91,3

89,0

93,4

90,9

88,3

89,5

93,8

88,6

93,1

84,6 90,6 84,6 87,0

Amoxicillin+Clavulanat, %

94,6

96,3

92,7

89,3

92,6

82,7

89,1

89,4

90,3

88,1 89,1 82,1 93,2 

Ceftiofur, %

97,8

100,0

99,3

98,9

99,4

98,8

97,7

99,2

100,0

100,0 100,0 99,2 99,4 

Ciprofloxacin, %

100,0

100,0

100,0

99,5

98,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 99,2  100,0

Colistin, %

99,5

100,0

98,7

99,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 98,1

Florfenicol, %

95,7

95,1

92,7

95,2

87,0

93,2

89,1

91,1

86,9

88,8 87,7 91,9 84,5

Gentamicin, %

90,2

88,4

92,1

91,4

89,5

89,5

93,8

89,4

90,3

82,5 91,3 80,5  85,7

Neomycin, %

88,0

89,6

89,4

87,6

95,1

91,4

93,0

82,9

86,9

80,4 81,2 75,6  75,2

Sulphamethoxazol, %

32,1

31,1

38,4

31,2

35,2

26,5

31,3

33,3

41,4

32,2 21,7 27,6 31,7

Spectinomycin, %

50,5

46,3

53,0

52,7

55,6

43,8

49,2

50,4

54,5

55,2 49,3 49,6 46,6

Streptomycin, %

22,8

19,5

26,5

23,7

31,5

21,0

21,9

24,4

31,0

21,7 18,1 22,0 23,0 

Tetracyklin, %

31,5

27,4

35,8

32,3

36,4

22,8

38,3

41,5

41,4

35,0 29,7 32,5 34,8

Trimethoprim, %

58,2

52,4

53,6

52,2

54,9

44,4

41,4

46,3

53,8

42,0 45,7 42,3 44,7
Antal isolater 184 164 151 186 162 162 128 123 145 143 138 123 161
Materialet, hvorfra hæmolytiske E. coli er isoleret, omfatter tarm, gødning og svaberprøver fra endetarmen. Dataopgørelsen omfatter alle hæmolytiske E. coli isolater uden specifikation af serotype, eller forekomst af fimbrier eller toksiner (= de forhold hos bakterien der gør den sygdomsfremkaldende).

Tabel 2. Antibiotikafølsomhed, Streptococcus suis isolater

  2014.1 2014.2 2015.1 2015.2 2016.1 2016.2 2017.1 2017.2 2018.1 2018.2  2019.1  2019.2 2020.1 

Antibiotika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Cefoxitin (Ceftiofur), %

95,8

88,2

84,1

75,8

77,8

80,6

80,9

77,2

89,2

76,1 83,3 90,5 84,7

Ciprofloxacin, %

97,9

98,0

98,6

100,0

97,8

82,3

93,6

94,7

93,8

89,1 95,2 98,4 98,6

Erythromycin, %

43,8

41,2

43,5

45,2

53,3

40,3

54,3

45,6

53,8

47,8 35,7 42,9 41,7

Florfenicol, %

100,0

100,0

100,0

98,4

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 98,8 100,0 100,0

Penicillin, %

97,9

88,2

94,2

95,2

90,0

90,3

93,6

89,5

96,9

97,8 92,9 93,7 100,0

Spectinomycin, %

81,3

70,6

79,7

87,1

72,2

75,8

73,4

75,4

84,6

82,6 75,0 69,8  69,4 

Streptomycin, %

31,3

19,6

23,2

21,0

37,8

40,3

36,2

35,1

35,4

34,8 39,3 39,7 58,3

Sulphamethoxazol, %

100,0

84,3

81,2

83,9

35,6

19,4

20,2

15,8

30,8

28,3 14,3 14,3 22,2

Sulfa+TMP, %

100,0

98,0

98,6

100,0

92,2

93,5

92,6

89,5

96,9

95,7 95,2 98,4 98,6

Tetracyklin, %

52,1

33,3

40,6

33,9

44,4

37,1

38,3

45,6

40,0

41,3 45,2 58,7 59,7

Tiamulin, %

85,4

68,6

82,6

85,5

68,9

71,0

66,0

73,7

80,0

78,3 73,8 74,6  73,6 

Trimethoprim. %

89,6

94,1

91,3

95,2

87,8

93,5

89,4

89,5

95,4

93,5 92,9 90,5 98,6 
Antal isolater 48 51 69 62 90 62 94 57 65 46 84 63 72
Materialet, hvorfra Streptococcus suis er isoleret, omfatter hjerne/hjernehinde/mellemøre, led, lunge, hjerte og lever. Dataopgørelsen omfatter alle Streptococcus suis isolater uden specifikation af serotype.

Tabel 3. Antibiotikafølsomhed, Actinobacillus pleuropneumoniae isolater

2014.1

2014.2

2015.1

2015.2

2016.1

2016.2

2017.1

2017.2

2018.1

2018.2  2019.1 2019.2 2020.1

Antibiotika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Ampicillin, %

100,0

99,4

100,0

99,1

100,0

100,0

98,8

100,0

100,0

100,0 100,0 97,9  100,0 

Ceftiofur, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0

Ciprofloxacin, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0  100,0 100,0 

Erythromycin, %

0,0

0,0

1,5

1,8

1,0

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 

Florfenicol, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 

Penicillin, %

100,0

98,7

100,0

99,1

100,0

100,0

98,8

100,0

100,0

100,0 100,0 97,9 100,0 

Spectinomycin, %

97,7

43,5

55,7

78,2

100,0

100,0

100,0

100,0

94,6

97,8 100,0  100,0 100,0 

Sulpha+TMP, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0  100,0 100,0 

Tetracyklin, %

98,8

98,1

98,5

96,4

99,0

100,0

97,6

96,2

96,4

97,8 100,0 100,0 97,3 

Tiamulin, %

98,8

99,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

97,8 100,0 100,0 97,3 

Tilmicosin, %

98,8

72,7

74,0

76,4

100,0

100,0

100,0

98,1

98,2

97,8 100,0 100,0 100,0 

Tulathromycin, %

100,0

-

-

-

100,0

100,0

100,0

96,2

92,9

100,0 100,0 100,0 98,6

Antal isolater

86

154

131

110

104

57

82

53

56

46 68 48 74
Materialet, hvorfra Actinobacillus pleuropneumoniae er isoleret, er overvejende fra lunger (99 %). Dataopgørelsen omfatter alle Actinobacillus pleuropneumoniae isolater uden specifikation af serotype.

Opgørelsesmetode

Resultater af følsomhedsbestemmelsen af hæmolytiske E. coli, Streptococcus suis, og Actinobacillus pleuropneumoniae er opgjort pr. halvår med angivelse af totale antal isolater samt procent følsomme isolater (tabel 1, 2 og 3).

Derudover er fordelingen af MIC-værdier, MIC50 og MIC90 for E. coli, Streptococcus suis, og Actinobacillus pleuropneumoniae opgjort for det seneste halvår.

MIC50 er defineret som den MIC-værdi for et givent antibiotikum, hvor minimum 50 % af bakterie-isolaternes vækst er hæmmet.

MIC90 er defineret som den MIC-værdi for et givent antibiotikum, hvor minimum 90 % af bakterie-isolaternes vækst er hæmmet.

For at sikre et rationelt forbrug og en effektiv antibiotikabehandling er det nødvendigt at kende til antibiotikafølsomheden i de sygdomsfremkaldende svinebakterier. Antibiotikafølsomhed udtrykker et givent antibiotikums evne til hæmme bakterievækst. Jo lavere antibiotikafølsomhed des højere er resistensen over for det givne antibiotikum.

Antibiotikafølsomhed bliver udtrykt ved Minimal Inhibitory Concentration ~ mindste hæmmende koncentration (MIC). Jo lavere en MIC-værdi er, jo mere følsom er den undersøgte bakterie for et givent antibiotikum. Da der ofte er forskel på resistensforhold mellem besætningerne, er det vigtigt at lave resistensbestemmelse i de enkelte besætninger.

En undersøgelse af bakteriernes MIC-værdi (resistensbestemmelse) kan tage tre arbejdsdage. Indtil laboratoriesvaret foreligger, må man vælge et antibiotikum ud fra en erfaring om, hvad der plejer at være effektivt ved den pågældende sygdom.

For at fastlægge et bakterie-isolats følsomhed over for et givent antibiotikum bliver den bestemte MIC-værdi fortolket i forhold til et klinisk breakpoint. Hvis MIC-værdien er over det kliniske breakpoint, anses bakterie-isolatet som værende resistent. Hvis MIC-værdien derimod er under det kliniske breakpoint, anses bakterie-isolatet som værende følsomt.

For tabeller over de anvendte typer antibiotika, testintervaller og kliniske breakpoints for følsomhedsbestemmelse af hæmolytiske E. coli, Streptococcus suis, og Actinobacillus pleuropneumoniae, der bruges på SEGES Laboratorium for Svinesygdomme se Appendiks 1.

Antibiotikafølsomhed (MIC=mindste hæmmende koncentration) bliver på SEGES Laboratorium for Svinesygdomme bestemt ved hjælp af bouillon-mikrofortyndings-metoden i 96-brønds mikrotiterplader ved anvendelse af Sensititre-systemet (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, USA), som beskrevet i standardmanual fra Instituttet for kliniske og laboratorie-standarder (CLSI, 2015). Det er denne metode, som er brugt til at lave følsomhedsbestemmelse på bakterierne inkluderet i denne opgørelse.

Tabeller over anvendte typer antibiotika, test intervaller og kliniske breakpoints.

E_coli panel

Antibiotika

Test-interval (µg/ml)

Klinisk breakpoint

Ampicillin

1–32

≥32

Apramycin

4-32

≥16

Amoxicillin+Clavulanat

2/1-32/16

≥32/16

Ceftiofur

0.5-8

≥8

Ciprofloxacin

0,015-4

≥4

Colistin

1-16

≥16

Florfenicol

2-64

≥32

Gentamicin

0,5-32

≥16

Neomycin

2-32

≥16

Spectinomycin

16-256

≥128

Streptomycin

8-128

≥32

Sulphamethoxazol

64-1024

≥512

Tetracyklin

2-32

≥16

Trimethoprim

1-32

≥16

Streptokok panel

Antibiotika

Test-interval (µg/ml)

Klinisk breakpoint

Cefoxitin (Ceftiofur)

0,5-32

≥8

Ciprofloxacin

0,12-8

≥4

Erythromycin

0,25-16

≥1

Florfenicol

1-64

≥32

Penicillin

0,06-16

≥4

Spectinomycin

16-256

≥128

Streptomycin

4-128

≥32

Sulfamethoxazol

32-512

≥512

Sulfamethoxazol + Trimethoprim

0,25-16

≥4

Tetracyklin

0,5-32

≥8

Tiamulin

0,25-32

≥32

Trimethoprim

0,5-32

≥16

Actinobacillus pleuropneumoniae panel

Antibiotika

Test-interval (µg/ml)

Klinisk breakpoint

Ampicillin

0,5-8

≥4

Ceftiofur

0,03-8

≥8

Ciprofloxacin

0,12-4

≥2

Erythromycin

0,12-4

≥1

Florfenicol

0.12-16

≥8

Penicillin

0,015-8

≥4

Spectinomycin

8-256

≥128

Sulfamethoxazol + Trimethoprim

0,03-8

≥4

Tetracyklin

0.06-16

≥8

Tiamulin

1-32

≥8

Tilmicosin

0,5-64

≥32

Tulathromycin

0,03-32

≥16

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.