Opdateret 29. august 2018

Undersøgelser på materiale fra svin

Vil tilbyder en lang række af undersøgelser. Undersøgelserne bestilles af den praktiserende dyrlæge i besætningen, og det er også besætningsdyrlægen, som modtager prøvesvaret.

På denne side kan du læse om, hvilke undersøgelser vi foretager, og hvor lang tid der går, før du kan forvente svar, samt prisen på undersøgelsen.

Priserne er gældende fra 1. maj 2017.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid
(Arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

Obduktion *

Gris

1-2

821,-/348,-

Obduktion

Søer/orner

1-2

2277,-/2277,-

Organundersøgelse

Organ (fx tarme eller lunger)

Organundersøgelse af op til 3 tarme eller lunger faktureres som 1 organ

1-2

727,-/291,-

Fostre

1-10 fostre

11-20 fostre

21 fostre og derover

2-3

2-3

2-3

1169,-

1517,-

1865,-

Alle priser er eksklusive moms.
*Bortskaffelsesgebyr 3,40 kr/kg ved vægt over 5 kg

Vurderer vi, at prøvematerialet bør analyseres for agens, vi ikke selv kan analysere for, videresender vi materiale efter aftale med besætningsdyrlægen. Hvis den pågældende analyse udbydes af et dansk laboratorium, sender vi som udgangspunkt ikke materiale til udenlandske laboratorier.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (Arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

USK gris farestald*

Flere grise fra farestald

5-10

1174,-/69,-

USK gris klimastald*

Flere grise fra klimastald

5-10

727,-/187,-

USK gris slagtesvin*

Flere grise fra slagtesvinestald (>30kg)

5-10

727,-/278,-

USK maver

Maver udtaget efter aftale med slagteri

1-3

540,-/48,-

USK lunger

Lunger udtaget efter aftale med slagteri

1-3

540,-/48,-

USK reproduktionsorganer

Kønsorganer og blære udtaget efter aftale med slagteri

2-5

632,-/208,-

Alle priser er eksklusive moms.
*Hertil kommer mikrobiologiske undersøgelser.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

Bakteriologisk undersøgelse

Obduktion/organundersøgelse

2-3

256,-/256,-

Bakteriologisk undersøgelse

Fæces/svaber

2-3

477,-/256,-

Serotypning/forgæring

Bakterie isolat

2-3

326,-

Resistensundersøgelse (MIC)

Bakterie isolat

3-4

478,-

Brachyspira dyrkning

Fæces

6-8

488,-/268,-

Nysesyge

Pasteurella multocida toxin

Næsesvaber

Svares ud fredag og mandag

197,-

Rotavirus

Fæces

1-3

384,-/161,-

Salmonella undersøgelse ekskl. serotypning

Fæces

2-4

535,-/249,-

Salmonella undersøgelse poolingsgebyr

-

-

72,-

Alle priser er eksklusive moms.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris

Lawsonia intracellularis

Fæces/fæcespool/sok*

1-3

500,-

Lawsonia intracellularis og Brachyspira pilosicoli

Fæces/fæcespool/sok*

1-3

650,-

E. coli F4 og F18 kvantitativ

Fæces/fæcespool/sok*

1-3

650,-

Lawsonia intracellularis, B. pilosicoli, E. coli F4 og F18

Fæces/fæcespool/sok*

1-3

800,-

Seks virulensfaktorer

F4, F18, ST1, ST2, LT, VT2e

Kolonimateriale

1-3

550,-

* Resultaterne angives som antal bakterier pr. gram fæces divideret med 1000. Hvis summen af værdierne for de fire analyser er større end 35, er der stor sandsynlighed for, at infektionen er behandlingskrævende, jvf. VSP rapport nr. 42 ”Anbefalinger omkring diagnostik af diarrésygdomme hos smågrise og slagtesvin”, der er baseret på 5 års forskningsarbejde i samarbejde mellem DTU, KU og VSP.

Alle priser er eksklusive moms.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

Skabmider

Hudskrab

1-3

373,-/149,-

McMaster (mave-tarm orm, coccidier)

Fæces

1-3

373,-/149,-

Baermann (spolormelarver)

Lunger

1-3

373,-/149,-

 

 

 

 

Alle priser er eksklusive moms.

MIFA (mulitiplex) undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid
(Arbejdsdage)

Pris

Actinobacillus pleuropneumoniae 2 (Biovet)

Serum

1-2

25,-

Actinobacillus pleuropneumoniae 6 (Biovet)

Serum

1-2

25,-

Actinobacillus pleuropneumoniae 12 (Biovet)

Serum

1-2

25,-

 PRRS type 1 (EU) og type 2 (US) (Biovet) Serum 1-2 50,-
 ELISA undersøgelser Prøvemateriale Svartid (arbejdsdage) Pris

Actinobacillus pleuropneumoniae 1,9 og 11 (Biovet)

Serum

Efter aftale

130,-

Mycoplasma hyopneumoniae (IDvet)

Serum

1-2

69,-

PRRS (IDEXX)

Serum

1-2

69,-

Salmonella (indeks beregning)

Serum

DTU*

44,-

Salmonella (IDEXX)

Serum

Efter aftale

69,-

Alle priser er eksklusive moms.
*Serum, der skal undersøges for salmonellaantistoffer, hvor resultatet skal indgå i indeksberegningen i Zoonoseregistret, videresendes til DTU.

Videreforsendelse af blodprøver til Veterinærinstituttet er uden beregning.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.