Opdateret 6. januar 2021

Undersøgelser på materiale fra svin

Vil tilbyder en lang række af undersøgelser - dem kan du læse om på denne side, hvor du også kan se, hvor lang tid der går, før du kan forvente svar samt priserne på de enkelte undersøgelser. Undersøgelserne bestilles af den praktiserende dyrlæge i besætningen, og det er også besætningsdyrlægen, som modtager prøvesvaret.

Priserne er gældende fra 4. januar 2021. Alle priser er angivet i DKK.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid
(Arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

Obduktion *

Gris

1-2

901,-/422,-

Obduktion *

Søer/orner

1-2

2165,-/1686,-

Obduktion * Obduktion, gris større end 100 kg.
1-2 1300,-/821,-

Organundersøgelse

Organ (fx tarme eller lunger)

Organundersøgelse af op til 3 tarme eller lunger faktureres som 1 organ

1-2

823,-/346,-

Fostre

1-10 fostre

11-20 fostre

21 fostre og derover

2-3

2-3

2-3

1745,-

2167,-

2589,-

Alle priser er eksklusive moms.
*Hertil kommer vægtafgift på 4 kr./kg.

Vurderer vi, at prøvematerialet bør analyseres for agens, vi ikke selv kan analysere for, videresender vi materiale efter aftale med besætningsdyrlægen. Hvis den pågældende analyse udbydes af et dansk laboratorium, sender vi som udgangspunkt ikke materiale til udenlandske laboratorier.

Undersøgelse

Formål 

Prøvemateriale

Svartid (Arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

USK gris farestald*

 

Flere grise fra farestald

5-10

2575,-/77,-

USK maver

At give den rådgivende dyrlæge en større viden om mavesundheden i besætningen.

10-30 maver udtaget efter aftale med slagteri

1-3

621,-/60,-

USK lunger

At give den rådgivende dyrlæge en større viden om luftvejslidelser i besætningen.

20- 30 lunger (evt. med hjerte udtaget efter aftale med slagteri

1-3

621,-/60,-

USK reproduktionsorganer

At give den rådgivende dyrlæge en større viden om reproduktionsproblemer i besætningen.

Kønsorganer og blære udtaget efter aftale med slagteri

2-5

793,-/232,-

Alle priser er eksklusive moms.
*Hertil kommer mikrobiologiske undersøgelser.

sådan rekvirerer du usk

Besætningsdyrlægen rekvirerer USK ved at udfylde en rekvisitionsblanket. Dyrlægen sender rekvisitionen til besætningsejeren, som afleverer den til chaufføren ved afhentning af dyrene. Rekvisitionen skal med hele vejen til laboratoriet.

Laboratoriet sender resultat af undersøgelsen til besætningsdyrlægen. 

Leverandører til Danish Crown skal tilmelde dyrene til USK i forbindelse med den ordinære tilmelding på ejersiden.

For leverandører ved Tican og SB Pork, Brørup gælder det, at dyrlægen skal sende en mail til slagteriet:

Leverandører til øvrige slagterier skal kontakte pågældende slagteri.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

Bakteriologisk undersøgelse pr. dyr, simpel (1-5 udsæd)

Obduktion/organ og fæces

2-3

546,-/288,-

Bakteriologisk undersøgelse pr. dyr, udvidet (5 og derover)

Obduktion/organundersøgelse

2-3

670,-/412,-

Serotypning/forgæring

Bakterie isolat

2-3

361,-

Resistensundersøgelse (MIC)

Bakterie isolat

3-4

567,-

Brachyspira dyrkning

Fæces

6-8

593,-/335,-

Rotavirus

Fæces

1-3

415,-/174,-

Salmonella undersøgelse ekskl. serotypning

Fæces

2-4

578,-/324,-

Salmonella undersøgelse poolingsgebyr

-

-

83,-

Alle priser er eksklusive moms.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris

Diarrepakke (F4, F18, Lawsonia og B. pilosicoli)

Fæces/fæcespool/sok*

1-5

816,-

Diarrepakke med Vt2e screening Fæces/fæcespool/sok* 1-5 1026,- 

Lawsonia & B. pilosicoli

Fæces/fæcespool/sok*

1-5

663,-

B. hyodysenteriae (inkl. Lawsonia & B. pilosicoli) Fæces/fæcespool/sok*  1-5 1326,- 

F4 og F18

Fæces/fæcespool/sok*

1-5

663,-

PMT (Pasteurella multocida, toksin A) Næsesvaberpool 1-5 1035,-
Nysesygepakke: PMT (Pasteurella multocida, toksin A) og B. bronchiseptica Næsesvaber 1-5 1020,- 
Luftvejspakke (Influenza og Myc. hyopneumoniae) Næsesvaber/lunge 1-5 1020,-/350,-
Influenza Lunge/næsesvaber 1-5 663,-/350,-
M. hyopneumoniae Lunge 1-5 663,- /350,-

* Resultaterne angives som antal bakterier pr. gram fæces divideret med 1000. Hvis summen af værdierne for de fire analyser er større end 35, er der stor sandsynlighed for, at infektionen er behandlingskrævende, jvf. VSP rapport nr. 42 ”Anbefalinger omkring diagnostik af diarrésygdomme hos smågrise og slagtesvin”, der er baseret på 5 års forskningsarbejde i samarbejde mellem DTU, KU og VSP.

Alle priser er eksklusive moms.

Undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid (arbejdsdage)

Pris første/
efterfølgende

Skabmider

Hudskrab

1-3

438,-/180,-

McMaster (mave-tarm orm, coccidier)

Fæces

1-3

392,-/157,-

Baermann (spolormelarver)

Lunger

1-3

392,-/157,-

Alle priser er eksklusive moms.

MFIA (mulitiplex) undersøgelse

Prøvemateriale

Svartid
(Arbejdsdage)

Pris

MFIA startgebyr for hver analyseret blodprøve     35,5

Actinobacillus pleuropneumoniae 2 (Biovet)

Serum

1-2

21,-(*)

Actinobacillus pleuropneumoniae 6 (Biovet)

Serum

1-2

21,-(*)

Actinobacillus pleuropneumoniae 12 (Biovet)

Serum

1-2

21,-(*)

PRRS type 1 (EU) og type 2 (US) (Biovet) Serum 1-2 42,- (*)
 ELISA undersøgelser Prøvemateriale Svartid (arbejdsdage) Pris

Actinobacillus pleuropneumoniae 1,9 og 11 (Biovet)

Serum

Efter aftale

153,-

Mycoplasma hyopneumoniae (IDvet)

Serum

1-2

73,-

PRRS (IDEXX)

Serum

1-2

81,-

Salmonella (IDEXX)

Serum

Efter aftale

81,-

Alle priser er eksklusive moms.
*Hertil kommer MFIA startgebyr på 35,50 kr. +moms for hver analyseret blodprøve.

Laboratorium for Svinesygdomme undersøger kødsaftprøver for salmonella-antistoffer. Kødsaftprøverne udtages og oprettes i Zoonoseregisteret på slagteriet.

Enkelte små slagterier kan ikke selv oprette stregkoder til prøverne, i disse tilfælde kan laboratoriet gøre det ved modtagelsen.

Indsendelsesseddel med oplysninger om aut.nr. og chr.nr. vedlægges prøverne.

Prøverne fryses og sendes en eller 2 gange ugentligt til laboratoriet. Inden 5 dage efter modtagelsen af kødsaftprøverne fra slagteriet skal Laboratorium for Svinesygdomme overføre resultaterne til Zoonoseregisteret.

Analysen af en prøve kan være forsinket af, at prøven må fryses flere gange for at opnå tilstrækkelig mængde kødsaft til at vi kan foretage analysen. I enkelte tilfælde vil der ikke være kødsaft nok til at foretage analysen, dette skyldes enten et ikke tætsluttende låg i kødsaftrøret eller at kødstykket er for lille eller indeholder meget fedt.

Resultaterne indgår hver måned i en niveauberegning. 

Formålet med salmonellakortlægningen

Som led i den nationale overvågning af salmonella kortlægges salmonellaforekomsten i danske svinebesætninger.

Kortlægningsundersøgelser foretages som følge af påbud. Påbud udstedes til avls- og opformeringsbesætninger, som i det månedlige serologiske indeks ligger på 5 eller derover, og smågriseproducerende besætninger, som leverer grise til slagtesvinebesætninger i niveau 2 og 3. 

Hvordan 

Det er vigtigt at der indsendes det angivne antal stibundsprøver, det er ikke tilladt at poole prøverne selv! 

Antal grise*

Antal stibundsprøver udtaget repræsentativt i besætningen

Antal pools på laboratoriet

1-99

4

1

100-199

8

2

200-299

12

3

300-399

16

4

400-

20

5

* Søer, polte, slagtesvin, fravænningsgrise mv. undtagen pattegrise

Alle kortlægningsindsendelser bliver poolet på laboratoriet, med mindre andet udtrykkeligt er anført. En pool kan maksimalt indeholde 4 prøver. Er der på indsendelsesblanketten anført et ønske om pooling af bestemte prøver, vil dette blive respekteret. Er der intet anført på indsendelsesblanketten vil poolingen blive foretaget efter laboratoriets skøn.

Besvarelse

Resultater indberettes til Fødevarestyrelsen.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.