Sundhedskontrol i dansk svineproduktion

Sundhedskontrollen er ansvarlig for sundheden i de danske avls- og opformeringsbesætninger.

Sundhedskontrollen varetager sundheden i det danske svine-avlssystem er i top. Det sker via fire principielt adskilte funktioner:

  • Generel sundhedsovervågning og sundhedskontrol
  • Sundhedsdeklarationer
  • SPF vognkontrol
  • Kontrol med konventionelle avlsdyrsælgere

Sideløbende med kontrollen i det danske avlssystem, tilbyder Sundhedskontrollen også en række ydelser, der bidrager til det høje sundhedsniveau i danske svinebesætninger.

Læs mere om Sundhedskontrollen arbejde og ydelser.

Foredrag indenfor sundhedsrådgivning

Vi har særlig erfaring og viden indenfor de praktiske grene af sundhedsrådgivning. Specielt foredrag med en praktisk tilgangsvinkel er en kompetence. Vi kommer gerne ud og fortæller om:

  • Sundhedskontrol
  • Svinesygdomme
  • Saneringsprogrammer
  • Salmonella
  • Smittebeskyttelse
  • Sundhedsstyring

Uvildig sundhedsrådgivning

Vi tilbyder second opinion besøg i svinebesætninger. Svineproducenter og deres praktiserende dyrlæger kan herved rekvirere en uvildig rådgiver til med nye øjne at vurdere en problembesætning. 

Saneringer og reduktionsstrategier

Alle medarbejderne i Sundhedskontrollen har stor ekspertise i delsaneringsprogrammer  for f.eks. almindelig lungesyge, ondartet lungesyge, dysenteri, PRRS, lus og skab.

Medarbejderne i SEGES sundhedskontrollen har desuden stor erfaring med udarbejdelse af handlingsplaner for reduktion af forekomsten af f.eks. Salmonella i svinebesætninger.

Rådgivningsaftaler

En sundhedsrådgivningsaftale er en gensidigt forpligtende kontrakt mellem en svineproducent og en dyrlæge. En sådan aftale kan tegnes mellem en dyrlæge fra det lokale regionskontor og svinebesætningen. Aftalen er offentligt reguleret og er en forudsætning for at besætningsejeren selv må behandle sine grise med medicin. Medarbejderne i SEGES sundhedskontrollen tegner gerne rådgivningsaftale med alle typer besætninger.

Kejsersnit - for sikkerhedens skyld

SGES Sundhedskontrollen tilbyder at udføre sterile kejsersnit, kejsersnittene udføres i en steriliseret isolator, og pattegrisene flyttes umiddelbart efter forløsning over i transportkasser, som er udstyret med sterilfilter. Kort tid herefter afhentes grisene og køres til køberbesætningen, hvor de straks anbringes ved en ammeso.

Metoden sikrer effektivt mod overførsel af bakterielle smitstoffer og mycoplasmer fra so til foster. Derfor er det en ideel måde at flytte gener fra en avlsbesætning med lavere sundhedsstatus til en besætning med højere sundhedsstatus. Metoden er ikke fuldstændigt sikker mht. sikring mod overførsel af PRRS-virus.

Oplysning om priser samt bestilling af kejsersnit skal ske ved henvendelse til Sundhedskontrollen.

Generel sundhedsovervågning og sundhedskontrol

Alle danske avls og opformeringsbesætninger indenfor DanBred kontrolleres af dyrlæger fra SEGES.

Avls og opformeringsbesætninger  med rød sundhedsstatus kontrolleres hver måned af dyrlæger fra SEGES, mens  avls og opformeringsbesætninger uden rød status kontrolleres hver måned af en praktiserende dyrlæge og 2 gange om året af en dyrlæge fra SEGES. Formålet er dels at sikre en høj grad af smittebeskyttelse i besætningerne, dels at overvåge besætningerne for et antal sygdomme, som branchen har besluttet at kontrollere, bl.a. Salmonella. 

Sundhedskontrol udføres i de røde avls avls- og opformeringsbesætningerne efter et regelsæt, som er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyringen.

Sundhedsdeklarationer

Formålet med sundhedskontrollen er at kvalitetssikre de enkelte besætninger, og dermed give købere af avlsdyr størst mulig sikkerhed mod indkøb af uønsket smitte.

Aftagere af avlsdyr fra røde besætninger kan sikre sig oplysninger om leverandørbesætningens sundhedsstatus. Det kan bl.a. ske ved at rekvirere en sundhedsdeklaration. Aftageren kan derved søge at matche de indkøbte avlsdyrs sundhedsstatus med besætningens. Det vil i praksis betyde, at de indkøbte dyr skal have samme eller højere sundhedsstatus end køberens egen besætning.

Ved at kombinere sundhedsoplysningerne med indkøb via et godkendt karantænerum opnås i praksis den størst mulige sikkerhed mod indkøb af uønsket smitte med avlsdyr. Dyrene opholder sig i karantænerummet i mindst 42 dage, og indtil køberbesætningen er blodprøvet.

SPF vognkontrol

For at forhindre overførsel af uønsket smitte i forbindelse med transport af dyr fra sælger- til køberbesætning er der opstillet et omfattende regelsæt for indretning og drift af de lastbiler, som anvendes til transport af grise i SPF systemet. Reglerne omfatter bl.a. detaljerede krav til rengøring og desinfektion af bilerne.

Alle godkendte SPF transportører skal indgå i en kontrolordning, som omfatter både en løbende egenkontrol af kvaliteten af rengøring og desinfektion samt en uvildig stikprøvevis kontrol. Sundhedskontrollens regionskontorer udfører den uvildige kontrol, men påtager sig derudover at foretage egenkontrollen efter regning for de transportører, som måtte ønske det.

Kontrollen omfatter gennemgang af rengøringsprocedurer og eventuelt automatisk doseringsanlæg. Prøver til bakteriologisk kontrol af rengøringseffekten udtages også.

Kontrol med konventionelle avlsdyrsælgere

De relativt få konventionelle avls- og opformeringsbesætninger er underlagt et sæt minimumsregler, som omfatter nogle af de samme sygdomme som i SPF systemet, men kravene er noget lempeligere, og kontrollen ligeledes.

SEGES besøger besætningerne 2 gange årligt, hvor der gennemføres en klinisk gennemgang af besætningen samt en gennemgang af smittebeskyttelsen. Oplysninger indhentet fra besætningsdyrlægen benyttes også i kontrollen. På dette grundlag udfærdiges en sundhedserklæring på den avlsdyrsælgende besætning. En sundhedserklæring kan rekvireres hos avlsdyrsælgeren eller hos Sundhedsstyringen.

Fandt du det, du ledte efter?

Tak for din feedback

For at kunne forbedre vores indhold, må du gerne indtaste yderligere detaljer på, hvad du leder efter herunder (valgfrit).

Tak for din feedback

Din indtastning er registreret. Vi evaluerer løbende på feedback fra brugerne.