Opdateret/Gennemlæst 7. april 2017

Jernbehandling

Ved fødslen har grise et lille jerndepot og tilførslen via somælken er meget lille. Derfor skal pattegrise have tilført jern inden for den første leveuge for at deres vækst bliver optimal.

Ved jernbehandling af pattegrise er behandlingsdosen er 200 mg jern pr. gris. Hvis grisene ikke tildeles jern, vil de blive blege og have nedsat tilvækst.

Jernmangel påvirker immunforsvaret, derfor vil der ses en øget dødelighed i sygdomsbelastede besætninger [1].

Injektion

Pattegrisene skal injiceres i under huden. Indersiden af baglåret er et velegnet sted. Når grisen har fået 1 ml, bruger man den frie hånds tommelfinger til at gnide området, hvor kanylen har været stukket ind for at hindre tilbageløb, og for at få præparatet masseret ud i vævet - jf. beskrivelsen injektionsteknik til svin.

Når man benytter injektion og den er udført korrekt, er man sikker på, at grisen har fået den ønskede jernmængde. Injektionen kan skade grisen, hvis dosis ikke placeres korrekt, og der kan være en infektionsrisiko ved manglende hygiejne specielt i besætninger med problemer med ledbetændelse.

Oral tildeling

Der findes flere forskellige produkter til oral tildeling. Nogle jernprodukter tildeles flere gange om ugen i fx en skål eller på den faste del af gulvet i farestien. Jern kan også tildeles via drikkevand. Endelig kan jern tildeles i pastaform direkte i grisens mundhule inden for grisens første levedøgn.

Brug af oral tildeling kan betyde, at man ikke har garanti for, at alle grise optager den ønskede mængde jern. Til gengæld styrer grisen selv optagelsen af jern og infektionsrisikoen fjernes.