Beregn økonomisk konsekvens af mælkeanlæg

Brug af mælkeerstatning øger din omkostning - merudgiften forventes dog at kunne dækkes af en højere fravænningsvægt. Regneark hjælper dig til at beregne bundlinjen ved brug af mælkeanlæg til pattegrise.

I dette regneark kan du beregne bundlinjen for din egen besætning ved brug af mælkeanlæg til pattegrise.

Du kan benytte regnearket, hvis du overvejer at indkøbe et mælkeanlæg, eller hvis du har installeret et mælkeanlæg.

Regnearket er baseret på en erfaringsindsamling i 10 besætninger samt på danske og internationale forsøg.