24. juli 2023 | Opdateret/Gennemlæst 16. november 2023

Fodring af soen: før og efter faring

Det er vigtigt, at du fodrer soen korrekt før, under og efter faring. Når soen indsættes i farestalden, skal den have et rygspækmål på 14-17 mm.

Fodring før faring

 
 
 
 
 
 
 
 

Rygspæktykkelsen skal være mellem 14 og 17 mm ved indsættelse i farestalden.
  • Ved indsættelse i farestalden skal soen fodres med samme foderstyrke, som den fik tildelt i drægtighedsstalden, hvilket vil sige 3,5 foderenheder pr. dag. Gyltes foderstyrke skal ligge på 3,2-3,3 foderenheder pr. dag.
  • Der anbefales 3 daglige fodringer jævnt fordelt over døgnet for at optimere faringsforløbet, da soen sikres energi nok til faringen.

 

Hvad skal tørfodderkassen i farestalden stå på for at give det rette antal enheder?

Hvis du kender energiindholdet i foderet (FEso/kg kan aflæses indlægssedlen eller foderoptimeringen) og vægtfylden tørfoderfoderkassen (kg/liter vej 1 liter foder), kan du bruge denne omregning til at finde ud af, hvor mange liter, soen skal have.

Hvis du ikke kender energiindholdet i foderet eller vægtfylden tørfoderkassen, kan du spørge driftslederen.

 

Foderkurver

Foderkurven afhænger af, hvor god soen er til at passe grisene. Dette måles gennem kuldets tilvækst.

 Dage før faring  -3  -1  0
 Foderstyrke  3,5  3,5 3,5 

Fodring efter faring

Soen bør have ædt op ca. 30 minutter efter fodring, og det bør altid være den samme person, som regulerer foderstyrken.

Det er ikke muligt at fodre sig til en højere mælkeydelse, hvis ikke der er mange grise til at die soen.

 

Skal alle søer have den samme mængde foder?

Nej. Det er kuldets tilvækst, der afgør, hvor meget foder, soen har behov for. Derfor er det vigtigt at tælle, hvor mange grise, soen passer, når du vurderer, om soen skal reguleres i forhold til foderkurven. Det er spild af penge at give soen for meget foder i forhold til det antal grise, den passer.

  • Sådan bør krybben se ud ca. 30 minutter efter udfordring.
  • Krybben er blankpoleret, og soen bør justeres op i forhold til foderkurven.
  • So har levnet og bør justeres ned i forhold til foderkurven.
  • So har levnet og bør justeres ned i forhold til foderkurven.

Hvornår skal jeg regulere soens foder?
Alle søers ædelyst skal kontrolleres 1 gang dagligt, ca. 30 minutter efter fodring. Du skal helst kontrollere ædelysten efter den samme fodring.

  • Hvis soen ikke har ædt op, skal krybben tømmes senest inden næste fodring.
  • Søer, som levner foder, skal du justere ned i foder.
  • Tynde søer skal du fodre efter ædelyst efter dag 7.
  • Fede søer kan du begrænse i foderoptagelsen, hvis de ikke kan passe minimum 12 grise. Du skal ikke begrænse dem i foder, hvis de passer mange grise.

Hvor mange gange om dagen, skal soen fodres?
Soen bør fodres 3 gange om dagen i farestalden, og fodringerne skal helst være jævnt fordelt hen over døgnet.

Hvorfor er vand så vigtigt?
Søerne kan kun æde meget foder, hvis de får vand nok.

 

Se video om foderjustering for søer nedenfor: