28. november 2023

Indsættelse og klargøring til faring

Det er vigtigt at forberede farestien til indsættelse af soen og selve faringen. Det er lovpligtigt at indsætte soen mindst 3 dage før forventet faring. Derudover skal der tildeles redebygningsmateriale før faring. Stalden skal derudover også have korrekt temperatur ved faring.
Se film om indsættelse af soen i farestalden.
Indsættelse af so i farestald.

KAN SOEN SÆTTES IND I FARESTALDEN, LIGE INDEN DEN FARER?

Nej, ifølge loven skal soen ind i farestalden mindst 3 dage før forventet faring – og maksimalt 7 dage før. Det er vigtigt, at den har tid til at vænne sig til nyt foder og nyt miljø.

Det er en god idé at give gylte og urolige søer ekstra redebygningsmateriale, da det kan få dem til at falde til ro.

  • Tildeling af redebygningsmateriale skal ske mindst en gang dagligt.
  • Soen er meget motiveret for at bygge rede.
  • Tildeling af halm før faring har en positiv effekt på faringen, da soen bruger halmen som redebygningsmateriale.

Redebygning 

Se film om tildeling af redebygningsmateriale.

Tildeling af redebygningsmateriale.

Indsættelse af soen og klargøring til faring

  • Soen skal indsættes mindst 3, men gerne 5 dage før forventet faring.
  • Temperaturen i stalden skal være mellem 18 og 20 grader ved indsættelse.
  • Én gang dagligt gives redebygningsmateriale. Du skal være opmærksom på, at nogle søer æder mere halm end andre, og derfor måske skal have lidt ekstra.
  • Dagen før faring justerer du boksen ind – vær opmærksom på, soen skal altid kunne rejse og lægge sig ubesværet.

So og sti klar til faring. 

Klar faresti

 STALDTEMPERATUR VED FARING

Sektionerede farestald, gulvtype  Før faring  Faring - Dag 4
 Delvist spalter  18-20 oC  20-22 oC
 Fuldspalter 18-20oC 22-23o

 

 Ikke sektionerede farestalde, uanset gulvtype  Før faring  Faring - Dag 4
 Uanset gulvtype   19-20 oC   19-20 oC