28. november 2023

Mindste-amme

Mindste-ammen er en ammeso, der modtager de mindste grise. Mindste-ammen har faret samtidigt med de søer, der skal aflevere grisene.

Mindste-ammen er en 2. kulds so med et godt pattesæt, som de små grise let kan komme til.

Mindste-ammen skal være rolig, så de små pattegrise kan komme til yveret.

Mindste-amme
  • Mindste-ammen skal have små patter, som er nemme at komme til.
  • De små grise hos mindste-ammen kan ofte have behov for ekstra varme. Her kan en hundehulsplade være en god idé.

KAN DE SMÅ GRISE IKKE BARE BLANDES MED DE ANDRE, NÅR JEG LAVER EN AMMESO?

Nej, det er vigtigt at de mindste grise samles ved den samme so. På denne måde er der større chance for, at de får en patte og derved livsnødvendig mælk.

Mindste-ammen afleverer sine grise til en ammeso, når alle grisene har fået råmælk 8 timer efter fødsel. Først herefter modtager mindste-ammen de små grise.