7. november 2019

Pattegriseoverlevelse

Et konstant og vedholdende fokus i farestalden øger pattegriseoverlevelsen. Og giver kontant afregning på bundlinjen.


I den interaktive video kan du se video af en so med diegivende grise. På skærmen er der 11 læringspunkter, som alle fører dig videre til en ny læringsvideo, når du klikker på dem. Du kan frit klikke dig frem og tilbage i videoerne og se dem, lige så mange gange du har brug for.

De 11 vigtige læringspunkter fra farestien er:

 1. Forberedelse
 2. Høj hygiejne 1
 3. Høj hygiejne 2
 4. Vand
 5. Fodring
 6. Nattevagt
 7. Faringshjælp
 8. Efter faring
 9. Ekstra boost
 10. Sult
 11. Kuldudjævning
Videoen er baseret på de erfaringer, der er skabt i projekt PattegriseLIV, og adresserer nogle af de problemområder, der har vist sig at være i flere af de deltagende besætninger.

I forbindelse med PattegriseLIV blev der filmet tre forskellige faringsforløb. I de endelige videoer er tempoet skruet så meget op, at hver video giver dig fire-seks timers værdifuld læring på kun 13 minutter. Du får altså 15 timers faringserfaring på ca. 40 minutter.

Mange af de problemstillinger, der opstår undervejs i videoerne, kan du nemt risikere at opleve i din egen besætning. Videoerne kan derfor give dig en idé om, hvilke udfordringer du selv kan komme ud for.

Faringshjælp er f.eks. vigtig, hvis soen går i stå. Du skal komme soen hurtigt og effektivt til hjælp, så du ikke risikerer at miste grise. At få tændt varmelampen til de nyfødte grise i tide er også vigtigt, specielt hvis de er svagtfødte.


15 timers faringserfaring på kun 40 minutter

”Det er de færreste, der har tid og lyst til at sidde i farestalden i fem-seks timer for at følge én faring igennem hele forløbet. Men det kan faktisk give en hel del læring at gøre det, så derfor har vi lavet videoerne som en service til dem, der gerne vil have læring uden at bruge mange timer på det,” siger Rikke Ingeman Svarrer, projektleder i PattegriseLIV


Brug potentialeberegneren til at finde ud af, hvor meget det påvirker din bundlinje i positiv retning at reducere pattegrisedødeligheden i farestalden.

Sæt nye mål for pattegrisedødeligheden i farestalden under overskriften ”Sæt mål” i potentialeberegneren. På baggrund af antal årssøer, pris pr. 7 kg gris og kuld pr. årsso og dine nuværende tal viser beregneren dig dit økonomiske potentiale.

Du kan også indtaste dine egne tal og benchmarke dig med landsgennemsnittet på antal totalfødte, totaldøde og fravænnede pr. årsso. Når du har indtastet dine egne tal, kan du i højre side se dit niveau sammenlignet med landsgennemsnittet.

Tag et gratis e-læringskursus

PattegriseLIV har udviklet et e-læringskursus, som hjælper dig med at hæve pattegriseoverlevelsen ved at sætte fokus på de daglige arbejdsrutiner i farestalden.

E-læringskurset er gratis. Du kan gå til og fra kurset og gennemføre det i dit eget tempo. Der er fokus på de helt små detaljer i de rutiner i farestalden, som har indflydelse på pattegriseoverlevelsen. Erfaringerne fra PattegriseLIV viser, at der i flere besætninger er forbedringspotentiale i netop udførslen af detaljer i farestaldens simple og basale rutiner. Det kan virke som enkel og kendt viden, men det er detaljerne, som afgør, om en besætning ligger i top eller bund.

De faglige budskaber i e-læringskurset tager udgangspunkt i en best practice og samler anvendt viden og praktiske erfaringer, som kan tilpasses og anvendes i den enkelte besætning. Kurset består af syv lektioner med fire til seks underemner, hvor du bl.a. kommer igennem videoklip, billeder, tekst og opgaver. Målgruppen for e-læringskurset er alle, der passer farestald – også erfarne medarbejdere.

E-læringskurset er tilgængeligt på både dansk og engelsk. For at tage kurset, skal du være oprettet som bruger.

Kurset omfatter:

 1. Klargøring af faresti
 2. Faringsforløbet
 3. De første kritiske timer
 4. Strategier for flytning
 5. Sundhed
 6. Faste rutiner
 7. Fodring i farestalden

Her finder du vejledninger, som er lige til at hænge op på staldgangen, og som kan hjælpe dig med at udføre farestaldsrutiner korrekt.

Vejledning om den gode fødselshjælp kommer rundt om rettidig og korrekt udført fødselshjælp, der redder både den gris, der sidder fast og de efterfølgende grise. Den gode fødselshjælp betyder også, at soen kommer lettere igennem faringen, så den bedre kan passe grisene.

Vejledning med fokus på pattegrisens nærmiljø handler om, hvor afgørende nærmiljøet er, når pattegrisene skal godt igennem de første kritiske levedøgn efter fødslen. Soens nærmiljø tilgodeses via klimaet i stalden, mens pattegrisene skal have deres krav til nærmiljø opfyldt i pattegrisehulen.

Brug F-skiven i farestalden

Med F-skiven kan du strømline arbejdet med søernes faringer og øge pattegriseoverlevelsen i farestalden. Programmet giver dig mulighed for at holde styr på alle faringer, og hvornår der evt. skal sættes faringsovervågning i gang. Du kan også tilføje forskellige stalde og registrere faringer for hver stald. Derudover kan du for hver faring notere antallet af levendefødte og dødfødte pattegrise, om soen har fået fødselshjælp, og om faringen er overstået. F-skiven fungerer kort sagt som den velkendte plastik-skive fra farestalden.

Du kan hente F-skiven til Android på Google Play og til iOS (Apple) på App Store ved at søge efter "F-skiven".

Viden fra projekt Pattegriseliv

PattegriseLIV var et projekt med fokus på pattegriseoverlevelse, der forløb over halvandet år, og viden på denne side kommer fra det projekt. Erfaringerne fra PattegriseLIV viste, at en vedvarende effekt kan opnås i farestalden, hvis man afsætter ressourcer til det og prioriterer arbejdet i farestalden.