2. juni 2010

APV - kom godt i gang

APV betyder arbejdspladsvurdering og er et centralt værktøj, når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Hvis en svinebesætning har MRSA 398, skal der også udarbejdet en biologisk APV.

Alle arbejdspladser skal have udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Også selv om der kun er én ansat. En APV er et redskab til at arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. 

Du skal som arbejdsgiver inddrage dine ansatte i hele APV-processen. I kan selv vælge de metoder og redskaber, som I vil bruge til at gennemføre APV’en.

Besætninger med MRSA 398

Det er vigtigt, at du som besætningsejer løbende holder dig orienteret om den nyeste viden vedrørende MRSA 398. Dine medarbejderne skal ligeledes være instrueret i arbejdsrutiner, der svarer til den nye viden.

I kan holde fokus på arbejdsrutiner, der skal være med til at hindre MRSA 398 til at sprede sig i det omkringliggende samfund på personalemøder, på tavlemøder, ved ajourføring af APV og ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Herunder finder du relevante spørgsmål at besvare i forbindelse med udarbejdelse af den generelle APV, herunder særligt i forhold til MRSA 398, når der er tale om en svinebedrift:

Spørgsmål Ja Nej
1

Er der medarbejdere, der ikke er blevet informeret om risikoen for MRSA smitte, der kan være forbundet med arbejdet?*

Herunder:

 • At søger man hjælp ved læge/hospital, skal man oplyse, at man arbejder i svinebesætning og kan være bærer af MRSA 398.
   
 2

Er der medarbejdere, der ikke er blevet instrueret i gældende forholds-regler der anbefales i forhold til MRSA 398?*

Herunder:

 • Rengøringsniveau?
 • Brug af værnemidler?
 • Adfærd når stald forlades?
 • Vask af arbejdstøj?
   
3

Følger vi forholdsreglerne beskrevet i BAR Jord til Bords vejledning?

Herunder inden vi forlader stalden:

 • Rengør og desinficerer vi fodtøj?
 • Vasker vi hænder grundigt med vand og sæbe?
 • Benytter vi papirhåndklæde eller rent håndklæde?
 • Benytter vi hånddesinfektion med sprit tilsat glycerol?
 • Skifter vi til rent tøj?
 • Har vi det rene tøj opbevaret i lukket rum?
 • Undlader vi at medbringe ting ind og ud af staldområdet (som fx ur, mobil)?
 • Vasker vi arbejdstøjet i staldområdet eller forsegler det i en lukket pose inden det bringes ud af stalden?
   
4 Har vi udarbejdet den lovpligtige smittebeskyttelsesplan?    
5 Har vi det lovpligtige forrum?    
6 Har vi systematisk grundig rengøring?    
7 Har vi og benytter vi åndedrætsværn med P3 filter ved støvende arbejdsopgaver (tørt støv)?    
8 Har vi og benytter vi åndedrætsværn med P3SL ved højtryksrensning (støv i aerosoler)?    
9

Har vi en udarbejdet en særlig biologisk APV?

 • Er denne ajourført med nyeste viden?
   
10 Følger vi hygiejneregler for besøgende beskrevet i BAR Jord til Bords vejledning?    

Er der svaret ”nej” til nogle af spørgsmålene er det nødvendigt at udarbejde en handlingsplan og hertil udpege en ansvarlig person for at udføre opgaven. Der skal også sættes en dato for, hvornår handlingen skal være udført.