7. november 2019

Notat Nr. 1927

Næringsindhold i korn fra høsten 2019

Resultaterne fra byg, hvede, rug, triticale og havre viser i forhold til høsten 2018: et fald på op til 1,7 foderenheder pr. 100 kg samt 0,6 til 1,4 procentenheder mindre protein men en stigning i fosforindholdet på 0,1 til 0,3 gram pr. kg.

Resultaterne af vores kornanalyser – sammenlignet ved 15 % vand – viser i forhold til sidste år at: 

  1. Proteinkoncentrationen er faldet 0,6 til 1,4 procentenhed i byg, hvede, rug, triticale og havre.
  2. Fosforkoncentration er steget 0,1 til 0,3 gram pr. kg i byg, hvede, rug, triticale og havre.
  3. Energikoncentrationen er faldet 0,4 til 1,7 foderenheder i byg, hvede, rug og triticale.

Kornets indhold af råprotein, energi og fosfor ved 15 procent vand ses i nedenstående tabel, hvor forskellen i forhold til sidste års høst også er vist.

Høst 2019

Vinterbyg

Vårbyg

Hvede

Rug

Havre

Triticale

Ved 15 % vand

2019

ift. '18

2019

ift. '18

2019

ift. '18

2019

ift. '18

2019

ift. '18

2019

ift. '18

Råprotein, %

9,7

-0,6

9,3

-1,4

9,5

-1,1

7,9

-0,9

9,7

-1,4

10,3

-1,3

FEsv pr. 100 kg

101,4

-0,4

105,1

-1,5

114,8

-0,8

109,0

-1,7

84,8

0,6

111,8

-0,7

FEso pr. 100 kg

101,9

-0,2

105,0

-1,2

112,9

-0,6

108,4

-1,3

88,2

0,9

110,5

-0,5

Fosfor, g/kg

2,8

0,2

2,9

0,3

2,6

0,2

2,4

0,1

2,9

0,3

3,0

0,2

Antal analyser1

14

 

28

 

28

 

14

 

7

 

7

 

1 Der er analyseret det halve antal prøver til bestemmelse af energikoncentration.

Indsamlingen af kornprøverne foregik i samarbejde med syv forskellige foderstoffirmaer.


Institution: SEGES Svineproduktion

Forfatter: Niels Morten Sloth, Jesper Poulsen

Udgivet: 7. november 2019

Fagområde: Ernæring