Holddrift - Begrebsforklaringer

I det følgende defineres og forklares forskellige begreber i forbindelse med ugedriftshold.
Ugedrift

Alle produktionssystemer med ugedrift i soholdet har stort set samme fleksibilitet med hensyn til at holde fravænningsholdene fyldt op. De giver dermed en rimelig god sikkerhed for en god kapacitetsudnyttelse. Produktionssystemer til ugedrift kan anvendes på følgende måder:

21 hold søer, som fravænnes ved fire uger

I produktionssystemer hvor der anvendes fx fire dage til vask og klargøring af farestierne, indsættes søerne i farestalden seks dage før forventet faring.

22 hold søer, som fravænnes ved fem uger

I produktionssystemer hvor der anvendes fx fire dage til vask og klargøring af farestierne, indsættes søerne i farestalden seks dage før forventet faring.

16 hold søer, som fravænnes ved fire ugers alderen

I produktionssystemer med 16 hold vil afstanden mellem holdene være 7, 7, 14, 7, 7, 14, 7, 7, 14, 7, 7, 14, 7, 7, 14, 7 dage. Der vil således være 4 hold søer i farestalden. Produktionssystemet ligner således meget ugedrift, men giver en friuge hver 3 uge.

14 hold søer, som fravænnes ved fire uger

Produktionssystemet er baseret på at der skiftevis mellem torsdag og mandag som fravænningsdag. Afstanden mellem soholdene er dermed 10 eller 11 dage. Der er 3 hold søer i farestalden og farestaldsudnyttelsen er meget effektiv, fordi der kun er 4,5 uge til rådighed for hvert farehold. Søerne skal dermed tages ud og ind af farestalden samme dag, hvis søerne skal være 7 dage i farestalden inden faring. Skiftende fravænningsdag medfører at smågrisene skal tages ud af smågrisestalden på skiftende ugedage. Det kan medføre problemer med udnyttelsen af kapaciteten i slagtesvinestalden.

11 hold søer, som fravænnes ved fem uger

Dette produktionssystem indeholder de samme muligheder for at fravænne samme antal grise i hvert hold som ugedrift. Det er dermed det mest fleksible holddriftssystem.

12 hold søer, som fravænnes ved fire uger

Afstanden mellem holdene i dette produktionssystem er 14, 14, 14, 7, 14, 14, 14, 7, 14, 14, 14, 7.

Hvis der er 4 smågrisesektioner til rådighed får alle smågrisehold 7 uger til rådighed.

Dette holddriftssystem udnytter produktionsanlægget lige så godt som et holddriftssystem med 8 hold og 2,625 uger mellem holdene.

8 hold søer, som fravænnes ved fire uger

Produktionssystemet kan enten kører med en fast fravænningsalder eller en dynamisk fravænningsalder hvor hver 3 hold får forlænget fravænningsalderen med en uge. Ved dynamisk fravænningsalder er afstanden mellem holdene 21, 21, 14, 21, 21, 14, 21, 21, 14.

9 hold søer, som fravænnes ved fire uger

Afstanden mellem soholdene er 18, 14 - 17, 18 - 14, 17 - 18, 14 - 17. Fravænningsdagene i et sådant system bliver torsdag, torsdag, mandag eller onsdag, onsdag, lørdag, hvis løbninger og faringer i weekender ønskes begrænset mest muligt. Skiftende fravænningsdag medfører at smågrisene skal tages ud af smågrisestalden på skiftende ugedage. Det kan medføre problemer med udnyttelsen af kapaciteten i slagtesvinestalden.

7 hold søer, som fravænnes ved fire uger

I produktionssystemer hvor der anvendes fx fire dage til vask og klargøring af farestierne, indsættes søerne i farestalden 13 dage før forventet faring.

7 hold søer, som fravænnes ved fem uger

Søernes cyklus er 22 uger, hvilket medfører, at der skal springes en uge over for hvert 7. hold.

I produktionssystemer hvor der anvendes fx fire dage til vask og klargøring af farestierne, indsættes søerne i farestalden seks dage før forventet faring.

5 hold søer, som fravænnes ved fire uger

Dette holddriftssystem kræver, at søerne flyttes "ud og ind" af farestalden samme dag. Mulighederne for at "fylde" tomme farestier er meget begrænsede. Polet-tillægget bør derfor være ekstraordinært stort, svarende til 30-35 procent 1.lægssøer.

For hver omgang i soholdet skal der springes en uge over for at få soholdene til at passe ind i cyklus.

4 hold søer, som fravænnes ved fem uger

Holddriftssystemet er baseret på kun et hold i farestalden. Produktionssystemet er velegnet til mindre besætninger med 130-170 søer. Holdstørrelserne bliver dermed 30-40 søer.

Produktionssystemer med 1-3 hold søer

Produktionssystemerne med henholdsvis et, to og tre hold søer adskiller sig fra de andre på den måde, at det er de samme søer, der vender tilbage til den samme sektion hele tiden. Derved bliver den tid, der er til rådighed i produktionssystemet den samme som søernes cyklus. Det medfører, at afstanden mellem holdene ingen betydning har hvis staldsystemet er indrettet med Fødsel til slagt stier (FTS). Hvis der er traditionelle farestalde skal afstanden mellemholdene være på 5-7 uger. Med FTS kunne holdene fx placeres med tre uger imellem; på denne måde kunne evt. omløbere passes ind i næste hold søer. Ved dimensioneringen af poltepladser skal der tages hensyn til, om der skal være polte til tre hold søer på én gang eller kun et hold søer. Ved at placere soholdene med tre ugers interval, bliver der 15 uger fra hold tre er løbet indtil hold et vender tilbage til løbeafdelingen. For at få optimal udnyttelse af poltestalden skal poltene indkøbes ved en alder på 11-17 uger, fordi de skal være løbeklare 15-11 uger efter indkøbet. Da der er op til 15 uger fra indkøb til de første polte skal løbes, er det nærliggende at indrette polteafdelingen, så den kan fungere som karantæneafdeling de første seks uger efter indkøb.

3 hold søer, som fravænnes ved fire uger

I produktionssystemer hvor der anvendes fx fire dage til vask og klargøring af farestierne, indsættes søerne i farestalden 20 dage før forventet faring.

I produktionssystemer hvor søerne tages ud og ind af farestierne samme dag, kan pladser til skifteholdet udelades, hvis der etableres en "parkeringsplads". Søerne kommer ved fire ugers fravænning ind i farestierne 24 dage før forventet faring. Derved opnås der en væsentlig fleksibilitet med hensyn til at få fareholdene fyldt op, fordi fravænningsalderen for de enkelte kuld kan variere fra 21-47 dage.

Syv ugers drift giver en relativ dårlig udnyttelse af farestalden, men er et relevant produktionssystem for de besætninger, som ønsker at anvende holddrift med helt ned til ca. 50 årssøer.

Holddriftssystem

Det kan være svært at få et tilstrækkeligt overblik over de forskellige holddriftssystemer.

For at lette planlægningsarbejdet, har Landsudvalget for Svin i samarbejde med svinerådgivere, udviklet programmer til planlægning, dimensionering og styring af holddriftssystemer [3].

Programmet indeholder forslag til mange forskellige holddriftssystemer, som vises ved at indtaste antal sohold. Desuden vises forslag til dimensionering af alle staldafsnit. Derved fås et overblik den nødvendige staldkapacitet, dels på den enkelte lokalitet, dels samlet for hele produktionssystemet. Der vises også et overslag over arbejdsforbrug og investering.