Planlægning af holddrift

Holddrift er et strategisk valg. Det kræver normalt ekstra omkostninger at ændre til et andet holddriftssystem.Det anbefales at foretage en grundig planlægning sammen med rådgivere, som har erfaring med holddrift, inden beslutning om omlægning til andet holddriftssystem

Hvis der er planer om at etablere et netværkssamarbejde bør det samtidig undersøges hvilke andre lokaliteter/bedrifter der eventuelt kunne passe ind i det ønskede holddriftssystem [2].

I planlægningsfasen er det vigtigt at opstille de mest relevante krav til holddriftssystemet. Dernæst kan man ved hjælp af et holddriftsprogram beregne og analysere de holddriftssystemer som opfylder de basale krav [3].

Der er i princippet frit valg mellem 15-20 forskellige holddrifts-systemer, hvoraf 3-4 systemer er relevante for de fleste besætninger.

Forudsætninger, begrænsninger og fordele for opnåelse af succes med holddrift

Herunder ses en opsamling på en interviewundersøgelse vedrørende forskellige faktorers betydning for succes [7].

Forholdene gælder også for dem, der ønsker mere styr på ugedrift.

Forudsætninger: Begrænsninger:
 • Konstant antal løbninger pr. hold
 • Faringsstyring af 4, 7, 8 og 9 sohold
 • Kombineret farings- og fravænningsstyring
  af 11 sohold (afstand mellem sohold er
  14 dage eller mindre)
 • Dimensionering med udgangspunkt i
  holddriftssystemet
 • Nok løbeklare polte, poltepladser og
  flyttepladser
 • Aktiv brunstsynkronisering af polte
 • Fravænningsstyring og ugedrift tankegang
  (manglende planlægning)
 • Snæver fokus på høj produktion og udnyttelse
  af systemet
 • Usektionerede farestalde og sektioner, der
  ikke overholdes
 • Fravænninger i utide
 • Intet løbestop
 • Egen produktion af polte er en ulempe hvis
  produktionen er ustabil
 • Manglende planlægning og styring

For at få succes med et flere ugers holddriftssystem er det nødvendigt at planlægge, styre og kontrollere.

Samtidig skal der være nogle klare strategier omkring ammesøer. Hvor mange og hvordan skal ammesøer laves, samt klare strategier for håndtering af udsættersøer og strategier for brunstsynkronisering af poltetillægget.

Følgende forhold kan være en fordel, uden at det skal betragtes som en forudsætning for at opnå succes med holddrift.

Fordele
 • Kombineret farings- og fravænningsstyring af ugedrift
 • Lav spredning på løbedatoerne via løbestop
 • Høj og stabil faringsprocent
 • 20-30 løbninger pr. mand pr. løbedag
 • Kvalitetsrådgivning med fokus på den enkelte producent
 • Gode, systemtilpassede og overskuelige styringsredskaber
 • Bevidst motivation af medarbejderne
 • Oversigt over løbning, faring og fravænning for hvert sohold

Der kan være modstand blandt medarbejderne mod at indføre et holddriftssystem. Årsagen er at det periodiske arbejde samles på færre dage, der samtidig kan blive nogle lange og hårde arbejdsdage. Tag simple og overskuelige styringsredskaber i brug for at bevare overblik og motivation.

Referencer

[2]  Netværkssamarbejde. Info Svin, Landsudvalget for Svin.
[3]  Planlægning og styring af holddrift: et Excel-beregningsark som kan henter her
[7] Udesen, F.K. og A. Skov, (2005). Succes med flere ugers holddrift i soholdet. Erfaring nr. 0504, Landsudvalget for Svin.

Holddriftssystem

Det kan være svært at få et tilstrækkeligt overblik over de forskellige holddriftssystemer.

For at lette planlægningsarbejdet, har Landsudvalget for Svin i samarbejde med svinerådgivere, udviklet programmer til planlægning, dimensionering og styring af holddriftssystemer [3].

Programmet indeholder forslag til mange forskellige holddriftssystemer, som vises ved at indtaste antal sohold. Desuden vises forslag til dimensionering af alle staldafsnit. Derved fås et overblik den nødvendige staldkapacitet, dels på den enkelte lokalitet, dels samlet for hele produktionssystemet. Der vises også et overslag over arbejdsforbrug og investering.