Dato: 1. februar 2018 Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V

Orienteringsmøde for firmaer vedr. alternativer til medicinsk zink

I 2022 vil det ikke længere være tilladt at bruge medicinsk zink i fravænnigsfoderet til smågrise. SEGES Svineproduktion arbejder på at finde løsninger til denne problemstilling. Hør mere om strategien, når vi holder orienteringsmøde d. 1. februar 2018.

Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion, præsenterer 1. februar 2018 strategien for udfasning af medicinsk zink til smågrise. Der vil desuden være faglige indlæg fra Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Program

09.45 MORGENBRØD

10.00 VELKOMST

10.10 SEGES SVINEPRODUKTIONS STRAGEI FOR UDFASING AF ZINK

10.50 ZINKOXID OG ALTERNATIVER SET FRA LÆGEMIDDELSTYRELSEN

> Baggrund for beslutningen
> Kriterier til grund for den løbende vurdering af alternativer
> Proces og tidshorisont for godkendelse af alternativer

11.30 GODKENDELSESKRAV FOR FODERTILSÆTNINGSSTOFFER SOM ALTERNATIV

> Proces og tidshorisont for godkendelse af fodertilsætningsstoffer
> Krav for ordination af veterinærmedicinsk zink med lavere indhold af zink

12.20 FROKOST

12.50 NETVÆRK OG SPEAKERS CORNER

14.30 TAK FOR I DAG


LÆS: Se det fulde program

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig senest den 24. januar 2018.

For at tilmelde dig skal du sende en mail til Linda Brix på lbr@seges.dk.