Dato: 21. marts 2018 Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia

So-seminar 2018

Seminaret byder på et varieret program, men hvor fokus er på sikring af en fortsat stigende produktivitet i de danske sohold.

OBS: Der er ikke flere ledige pladser til seminaret.

Større kuld giver et stigende pres på mange af de nuværende produktionsanlæg i farestaldene, der er dimensionerede til færre grise pr. årsso. Det giver et pres på farestalden, hvor pattegrisedødelighed og for lav fravænningsvægt kan være et problem.

På So-seminaret d. 21. marts 2018 tager vi fat om denne problemstilling, hvor vigtigheden af en bedre holdstyring blandt andet er på programmet.

Program

08.30 Rundstykker og kaffe

09.00 Velkomst

Reduceret antibiotikaforbrug og ingen medicinsk zink i fravænningsfoderet, er den smågriseproduktion, der er udsigt til indenfor en kort årrække. Sektorbestyrelsen Svin har sat retningen for indsatsområderne i de kommende år, og sektordirektøren vil fortælle, hvad det betyder for de danske smågriseproducenter.

09.20 Tema: Kapacitet og holddrift – tilpasninger giver resultat på bundlinjen

  • Er dit produktionsanlæg fremtidssikret
  • Variation i holdstørrelse - hvad betyder spredning i alder og vægt?
  • Hvad betyder forskellige aktuelle tilpasninger for din produktion?
  • Hvordan har jeg grebet kapacitetsudfordringerne an?
  • Fælles diskussion

10.50 KORT PAUSE

11.10 Paneldebat: Korrekt foder er forudsætning for, at soen kan passe grisene

Fire paneldeltagere vil komme med bud på, hvordan sofodring skal optimeres.

  • Hvor mange foderblandinger er der brug for? 
  • Hvad karakteriserer hver foderblanding? 
  • Hvordan slipper du for bøvl, når alt dette skal gå op i en højere enhed?

12.15 FROKOST

13.15 Fagligt input: En sund so med stærke grise

14.10 Fagligt input: Dyb inseminering – det nye sort i Danmark?

14.30 KAFFE

15.00 Inspiration: Fra cykler til søer - hvad kan vi lære?

15.50 Opsamling på dagen


LÆS: Se det fulde program

Pris

Det koster 1500 kr. ekskl. moms at deltage. For elever og studerende er prisen 750 kr. ekskl. moms. Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser for elever og studerende. OBS: Ikke flere pladser til reduceret pris.

Betaling foregår samtidig med tilmelding.

Tilmelding

Der er ikke flere ledige pladser til So-seminar 2018.