Dato: 2. december 2020 Bygholm Landbrugsskole

Godt gang i farestalden

En velfungerende farestald er altafgørende for at kunne producere store og sunde fra-vænnede grise, som er grundlaget for den videre produktion. Det er derfor vigtigt, at alle medarbejdere har styr på rutiner og arbejdsgange - lige fra klargøring af farestien inden indsættelse og frem til klargøring af pattegrise til fravænning.

Med kurset ”Godt gang i farestalden” vil du – eller din kollega – blive klogere på alt det basale i farestalden.

Herunder blandt andet:

  • Soen før, under og efter faring
  • E-kontrollen
  • Kuldudjævnning
  • Flytning af pattegrise
  • De gængse rutiner - herunder dagligt tilsyn af både so og pattegrise

Kurset afholdes 2. december på Bygholm Landbrugsskole.

Tilmeldingen lukker den 23. november

Tilmeld dig her