Dato: 11. oktober 2022 - 12. oktober 2022 Dalum Landbrugsskole

Kursus: Managing Pig Production

SEGES Innovation udbyder nu et skræddersyet kursus til driftsledere, der ønsker at styrke kompetencerne inden for daglig ledelse, medarbejdermotivation og kommunikation.

Kurset afholdes over flere dage d. 11.-12. oktober, 1. november og 29. november.

-Read English version below-

Hverdagen i dansk griseproduktion er ofte præget af mange udenlandske medarbejdere og en høj udskiftning af ansatte, og god ledelse er afgørende for at sikre den stabile drift. På dette engelsksprogede kursus kan udenlandske såvel som danske driftsledere få ny viden og konkrete værktøjer til at håndtere de ledelsesudfordringer, de kan møde i en griseproduktion.

På kurset lærer deltagerne blandt andet:

  • Hvad der kendetegner deres egen ledelsesstil
  • At motivere medarbejdere
  • At styrke kommunikationen
  • At håndtere udfordringer og konflikter

Kurset henvender sig til udenlandske og danske driftsledere, der taler og læser engelsk på medium niveau.

-In English-

SEGES Innovation invites you to join the course Managing Pig Production to develop your knowledge and skills within daily management, motivation of employees and communication.

Daily management is essential to ensure a stabile operation in a Danish pig production often characterized by many foreign employees. The course in Managing Pig Production is taught in English and relevant for both foreign and Danish managers who wants to learn how to solve management challenges from their everyday life.

During the course you will learn:

  • What characterizes you as a leader
  • How to motivate employees
  • Communication skills
  • How to deal with conflicts and challenge