14. april 2016

Nyt e-læringskursus hjælper med at hæve pattegriseoverlevelsen

VSP har i projekt PattegriseLIV udviklet et e-læringskursus, som sætter fokus på de daglige arbejdsrutiner i farestalden, og hjælper dig med at hæve pattegriseoverlevelsen.

Kurset er gratis, og man kan gennemføre det i sit eget tempo og gå til og fra, som man vil. Der er fokus på de helt små detaljer i de rutiner i farestalden, som har indflydelse på pattegriseoverlevelsen.

”Vi har valgt at medtage mange af de faste, daglige arbejdsrutiner, da erfaringerne fra PattegriseLIV har vist, at der i flere besætninger kan forbedres detaljer i udførslen af de simple og basale rutiner. Det kan virke som enkel og kendt viden, men samtidig er det detaljerne, der gør forskellen på de besætninger, der ligger i top og bund.” fortæller projektchef i SEGES Videncenter for Svineproduktion, Rikke Ingeman Svarrer.

Anvendt viden og praktiske erfaringer i syv lektioner

De faglige budskaber i e-læringskurset tager udgangspunkt i best practice og samler anvendt viden og praktiske erfaringer, som kan tilpasses og anvendes i den enkelte besætning. Kurset består af syv lektioner med fire til seks underemner, hvor man bl.a. kommer igennem videoklip, billeder, tekst og opgaver. De syv lektioner er inddelt i:

  1. Klargøring af faresti
  2. Faringsforløbet
  3. De første kritiske timer
  4. Strategier for flytning
  5. Sundhed
  6. Faste rutiner
  7. Fodring i farestalden

Målgruppen er alle, der passer farestald – også erfarne medarbejdere.

”Som medarbejder gør man jo sit bedste, men i en travl hverdag kan der være detaljer, der glemmes eller hastes igennem. Det kan rigtig ofte betale sig lige at bruge lidt mere tid og sikre sig, at rutinerne udføres helt korrekt”, fortæller Rikke Ingeman Svarrer.

De syv lektioner kan gennemføres af den enkelte medarbejder eller på besætningsniveau.

Prøv kurset

E-læringskurset er foreløbigt kun tilgængeligt på dansk, men allerede op til sommeren i år, vil også en engelsk version være tilgængelig.