20. juni 2019

Sommer betyder tid til øget overbrusning

I takt med at udetemperaturen stiger, øges behovet for overbrusning i staldene. Anordning til termoregulering er et lovkrav, som kontrolleres af DANISH og Fødevarestyrelsen. Overbrusning af spaltegulvet øger endvidere skridsikkerhed og gødningsgennemgang.

Uanset dyregruppen øges behovet for køling, når udetemperaturen stiger. Overbrusning af gødearealet giver mulighed for at afkøle grise og søer. Frekvensen af overbrusning skal øges om sommeren sammenlignet med om vinteren.

Drægtighedsstalde har ofte glatte gulve som følge af gødnings- og halmrester. De bevirker, at søernes skrider ud, hvilket øger risikoen for, at søerne bliver halte. Svineri på det fast gulv og spaltegulvet giver ligeledes en øget ammoniakemission og dermed forringelse af luftkvaliteten. I smågrise og slagtesvinestier benyttes overbrusningsanlægget endvidere til iblødsætning før vask og støvdæmpning.

Overbrusning før indsættelse af søer

Overbrusning før indsættelse af drægtige søer for at markere gødeområdet.

Overbrusning for at søer

Overbrusning for at søerne kan termoregulere.

Overbrusning af spaltegulvet kan derfor have flere funktioner og medvirke til markering af gødearealet, renholdelse af spaltegulvet og termoregulering af grise henholdsvis søer. 

For at få den maksimale effekt af overbrusning i drægtighedsstier skal der ofte opsættes flere rækker med dysser over gødeområdet, og dyssernes spredebillede (regulært, ellipse) skal tilpasses områdets indretning.

For slagtesvin og smågrise er anbefalingen:

  • Al overbrusning skal være styret af ur, således at der kun overbruses fra kl. 9-20. Husk at tjekke at uret i computeren er indstillet korrekt.
  • Ved udetemperatur over 18 grader skal der overbruses maksimalt. Dette er 3 gange i timen af 2 minutter. 
  • Ved udetemperatur mellem 14 og 18 grader skal der overbruses mindre intensivt. Dette er 2 gange i timen af 1 minut.
  • Under 14 grader udendørs, skal overbrusningen selv slå fra, således at der ikke tilføres unødig fugt i staldene.

I drægtighedsstalden er anbefalingen:

  • 1 minut hver anden time i drægtighedsstalde ved staldtemperaturer under 22 °C
  • 1,5 minutter to gange i timen i drægtighedsstalden ved en staldtemperatur over 22 °C

Det anbefales at have to sæt dysser, så det ene sæt løbende kan afkalkes. Dermed undgås tilstoppede dysser, dryp og skævt spredebillede.

I sygestier skal det være muligt for dyret at termoregulere. Afkølingsfaciliteten kan f.eks. være beton- eller spaltegulv, overbrusning, højtrykskøling eller manuel overbrusning på meget varme dage.

Der stilles skarpt fokus på overbrusning i forbindelse med DANISH-besøg og kontrol fra Fødevarestyrelsen.

Få lavet en klimaundersøgelse

Er der klimaproblemer i din besætning? Er din overbrusning indstillet optimalt? I tvivl, så bestil en af vores klimakonsulenter til at udføre en grundig gennemgang og justering af dit anlæg. Det kan give en nemmere hverdag, grise med højere tilvækst og bedre arbejdsmiljø.