Lokalbedøvelse forud for kastration af pattegrise

Fra 1. januar 2018 har du og dine ansatte mulighed for selv at lokalbedøve pattegrise forud for kastration. Det kræver, at I har taget et kursus i lokalbedøvelse og har et medicinhåndteringskursus.

Fra 1. januar 2019 er det branchens mål, at alle pattegrise lokalbedøves forud for kastration. Der er tale om en frivillig ordning for svineproducenter, det er altså ikke et lovkrav. Men er du med i DANISH ordningen, så skal du lokalbedøve forud fra kastration. Ved DANISH besøg vil det blive kontrolleret, om du og dine ansatte har været på kursus, og at I lokalbedøver forud for kastration.

Laura Lundgaard Jensen, dyrlæge ved LVK, fortæller om brugen af lokalbedøvelse forud for kastration.

Pattegrise skal lokalbedøves før kastration for at undgå den akutte smerte ved kastrationen.

Lokalbedøvelse før kastration tager toppen af den akutte smerte, der kan være ved kastration.

Ved at fjerne den akutte smerte, bliver helingstiden kortere, der er færre komplikationer, og de kastrerede grise er mere aktive ved yveret.

Hangrise kastreres for at undgå ornelugt i kødet.

Kød fra hangrise er sværere at afsætte - specielt på eksportmarkeder - derfor kræver hangriseproduktion en speciel kontrakt med slagteriet.

Smertelindring svarer til at tage en hovedpinepille og fjerner ikke den akutte smerte, der opstår, når der skæres i grisen i forbindelse med kastration. Smertelindring bruges til at dæmpe smerte efter kastrationen og virker i 24 timer.

Lokalbedøvelse hæmmer den akutte smerte ved kastrationen ved at hæmme smerteimpulserne i det område, der bedøves. Afhængigt af hvilket præparat der bruges, virker det i 30-45 minutter.

Det er meget vigtigt, at grisen ligger stille under lokalbedøvelsen. Hvis grisen bevæger sig, er der risiko for nedsat effekt, skader i grisen, knækkede kanyler – eller at du selv kommer galt afsted. Derfor er det en god idé, at grisen holdes fast i en kastrationsbænk, inden du går i gang.

Inden du går i gang, så skal du bruge:

 • Kastrationsbænk
 • Kanyle 25 g (0,5x16 mm)
 • Automatsprøjte eller stempelsprøjte
 • Procamidor Vet. eller Pronestesic
 • Nitrilhandsker
 • Beholder til brugte kanyler og skalpeller
 • Beholder til opsamling af afskårede testikler

Når du kastrerer:

 • Grisen skal ligge helt stille.
 • Testiklen fikseres i pungen.
 • Kanylen stikkes ind i testiklen med sigte mod et punkt mellem skulderbladenes.
 • Kanylen stikkes ind i sin fulde længde -  max. 0,5 ml. i hver testikel (størrelsen af hangrisenes testikler er forskellig. Det kan derfor ikke siges præcist, hvor meget, der skal injiceres i hver testikel, men der må aldrig injiceres mere end 0,5 ml pr. testikel).
 • Bedøvelsesvæsken injiceres, indtil du mærker en fyldning i testiklen, hvorefter en lille mængde indsprøjtes kontinuerligt, imens kanylen trækkes ud.
 • Skift kanyler og skalpelblade mellem hvert kuld.

 • Forskellen på en ny kanyle (til venstre) og en kanyle, der er brugt 6 gange (til højre).
 • Pas på dig selv og brug handsker.

Vær opmærksom på, at der endnu ikke findes sporbare kanyler i den størrelse, der skal bruges. Det er på dispensation, at de må bruges til lokalbedøvelse og må derfor KUN bruges til lokalbedøvelse.

Hvis uheldet er ude, og du stikker dig selv med injektionsnålen, skal du søge læge. Tag indlægssedlen med, hvis du skal til lægen. Kommer din hud eller øjne i kontakt med injektionsvæsken, skal du skylle rigeligt med vand. Søg læge, hvis din hud bliver irriteret.

Før du må lokalbedøve hangrise ved kastration, skal du på kursus i lokalbedøvelse hos en dyrlæge og have et kursus i medicinhåndtering.

Kurset i lokalbedøvelse består af en teoretisk og en praktisk del, hvor du skal øve dig på mindst 10 grise. Der må gå maksimalt 35 dage mellem de to dele.

Du kan her se, hvornår din dyrlæge afholder kursus: 

Danvet

Både den teoretiske og praktiske del af kurserne bliver afholdt ude i besætningerne. Kontakt din dyrlæge for yderligere information.

LVK

Der er kursus på dansk og engelsk i den teoretiske del. Kontakt din dyrlæge for yderligere information.

Porcus

Både den teoretiske og praktiske del af kurserne afholdes på besætningsniveau. Kontakt din dyrlæge for yderligere information.

Svinevet 

Kursus i den teoretiske del afholdes hos Svinevet I/S, Moltrupvej 49a, 6100 Haderslev. Der er kursus på både dansk og engelsk. Du tilmelder dig kursus hos Svinevet på telefon 7352 1210.

Datoerne er:

 • Onsdag d. 19/9 (dansk) 
 • Torsdag d. 20/9 (engelsk)
 • Tirsdag d. 25/9 (dansk)
 • Onsdag d. 26/9 (engelsk)

Vet-Team

Der er kursus på dansk og engelsk i den teoretiske del. Kontakt din dyrlæge for yderligere information.

Ø-Vet

Der er kursus på dansk og engelsk i den teoretiske del. Kontakt din dyrlæge for yderligere information.

Vejledning

Print vejledningen om lokalbedøvelse forud for kastration:

Fra hvornår skal man lokalbedøve?

Danish Crown
Økologi: 1. maj 2018
Friland: 1. maj 2018
UK: 1. januar 2019
Øvrige: 1. januar 2019

Tican
Økologi: 1. juli 2018
UK: 1. juli 2018
Øvrige: 1. januar 2019

Lovgivning

Lovgivninger siger - generelt for alle dyr:

 • Dyr må kun kastreres, hvis dyret er bedøvet inden kastrationen foretages.
 • En dyrlæg skal foretage kastrationen.

Der er dog undtagelser fra dette - og de gælder blandt andet for pattegrise.