"månegrisens netværk" - viden og resultater

I Månegris projektet har de deltagende institutioner delt viden om og diskuteret grundlag for nye innovative teknologiske og rentable løsninger, som kan indgå i fremtidens svinestalde. Du finder her deres løsningsforslag og forslag til nye emner.

Hvad er månegrisen?

Månegrisen er et projekt med en vision om at ophæve modsætningen mellem udvidelse af svineproduktionen og hensyn til miljø, klima og dyr. Nye teknologiske løsninger vil blive brugt i to modelstalde og skal sikre en rentabel produktion af svin med minimal belastning af miljø, klima, dyr og omgivelser.

Månegrisen er et offentlig-privat-partnerskab – med deltagelse af flere ministerier, partnere fra erhvervet, interesseorganisationer og videninstitutioner – igangsat af Fødevareministeriet i december 2012.

"Månegris Netværksarbejdet" har i deres arbejde om fremtidens slagtesvinestalde udarbejdet konkrete løsningsforslag samt forslag til nye emner, der har behov for yderligere udredning, før løsningsforslag kan implementeres genereret. 

Faglige notater

Grundlag for emissionsmålinger i svinestalde (rapporter udarbejdet af GTS institutterne)

GUDP har støttet månegrisens netværk, bestående af 8 vidensinstitutioner og interesseinstitutioner, der alle besidder væsentlige og relevante ressourcer i og omkring udvikling af den danske slagtesvineproduktion.

GUDP journalnummer 34009-14-0831.

Præsentationer fra møde den 27. juni 2016 - Viden og resultater fra Månegris Netværksarbejdet