MRSA - temaside

MRSA står for Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus. På dansk betyder det methicilinresistente stafylokokker.

Hvad er MRSA?

MRSA er en almindelig stafylokok, som er resistent overfor nogle af de mest almindelige antibiotika til behandling af stafylokok-infektioner. Det betyder ikke, at infektionen ikke kan behandles. Men at den skal behandles med andre typer antibiotika.

Stafylokokker er en naturlig del af bakteriefloraen hos ca. 50 % af alle mennesker, og man kan ikke mærke, om man har stafylokokker f.eks. i næsen eller på huden.

MRSA har været kendt i Danmark siden midten af 1960’erne og har hidtil kun været et problem for mennesker. For nogle år siden blev der fundet en ny type, som hedder MRSA CC398. Den findes hos husdyr, specielt hos grise, kalve fjerkræ og heste. I Danmark er den indtil nu  hovedsageligt fundet hos svin.

Grisen bærer husdyr-MRSA på huden eller i trynen. I stalden vil husdyr-MRSA være i støvet, på alle overflader og i luften. Husdyr-MRSA har ikke nogen betydning for grise, og husdyr-MRSA regnes for at være vidt udbredt i de danske svin.

Husdyr-MRSA kan give anledning til sygdom hos mennesker, selvom mange mennesker er sunde smittebærere. Husdyr-MRSA kan ligesom andre stafylokok-bakterier give infektioner, specielt i huden, hvor der kan forekomme sår og bylder. I mere sjældne tilfælde kan de give blodforgiftning, og dødsfald er set i Danmark.

Lad MRSA blive i stalden

Alle, der arbejder med svin, har et fælles ansvar for, at MRSA ikke spredes til det omkringliggende samfund. Derfor skal alle med kontakt til svin overholde regler for hygiejne i forrummet.

Forrummet skal være udstyret med faciliteter til:

 • håndvask med koldt og varmt vand
 • håndsæbe
 • middel til hånddesinfektion
 • engangshåndklæder (stofhåndklæder bliver fyldt af bakterier)
 • tøjskift (der skiftes til arbejdstøj eller overtrækstøj til anvendelse i besætningen)
 • gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres
 • faciliteter til vask og desinfektion af fodtøj og udstyr

Statens Serum Institut har udarbejdet undervisningsmateriale, der på overskuelig vis kommer rundt om, hvordan husdyr-MRSA bliver i stalden. Undervisningsmaterialet er blandt andet bygget op om en kort forklarende video:

Husdyr-MRSA ligner de øvrige typer af MRSA på en række punkter:

 • De fleste smittede bærer bakterien på sig, men er ikke syge.
 • Husdyr-MRSA giver de samme typer infektioner – oftest børnesår og bylder.
 • Husdyr-MRSA giver sjældent anledning til alvorlig sygdom hos ellers raske mennesker.
 • Husdyr-MRSA smitter på de samme måder, dvs. primært gennem tæt og gentagen kontakt med dyr eller andre mennesker, der bærer husdyr-MRSA.

Der gælder de samme hygiejneforholdsregler, herunder ved indlæggelse på hospital, som ved andre typer af MRSA.

Kilde: Statens Serum Institut

Vær dit ansvar bevidst

Det er helt afgørende for at mindske smittespredning med MRSA CC398, at alle, der arbejder i svinebesætninger, er deres ansvar bevidst. Det betyder, at man ved høj hygiejne sikrer, at der bæres så lidt MRSA CC398 fra stalden ud til det omgivende samfund som muligt.

Arbejdsgiver har oplysningspligt

Ansatte på en bedrift med svin skal af arbejdsgiveren oplyses om de smitterisici, der er forbundet ved at arbejde med grise.

I følge Arbejdstilsynet "skal arbejdsgiveren informere medarbejderne om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet samt om, hvordan de skal forholde sig under arbejdet". Der er ikke krav om, hvordan arbejdsgiveren skal informere medarbejderne, men arbejdsgiveren har pligt til at sikre sig, at medarbejderne har forstået instruktionen.

Arbejdsgiveren skal også sørge for, at de særlige smitterisici ved at arbejde i inficerede besætninger og de foranstaltninger, som virksomheden har indført for at forebygge smitten, er beskrevet i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV).


Nyheder om MRSA